BÀI VIẾT MỚI

Lào

0
Tìm hiểu về một trong số 54 dân tộc anh em Việt Nam - dân tộc Lào. Các dân tộc cùng là con...

[Lễ tang] Vì sao có tục “Mũ đai gai chuối và chống gậy”?

0
Tìm hiểu Phong tục Việt Nam: Vì sao có tục "Mũ đai gai chuối và chống gậy"?."Phong" là nền nếp đã lan truyền rộng...

Lô Lô

0
Tìm hiểu về một trong số 54 dân tộc anh em Việt Nam - dân tộc Lô Lô. Các dân tộc cùng là...

[Giao thiệp] Xưng hô như thế nào cho đúng?

0
Tìm hiểu Phong tục Việt Nam: Xưng hô như thế nào cho đúng?."Phong" là nền nếp đã lan truyền rộng rãi, "Tục" là thói...

Khơ Mú

0
Tìm hiểu về một trong số 54 dân tộc anh em Việt Nam - dân tộc Khơ Mú. Các dân tộc cùng là...

[Cưới hỏi] Lễ lại mặt có ý nghĩa gì?

0
Tìm hiểu Phong tục Việt Nam: Lễ lại mặt có ý nghĩa gì?."Phong" là nền nếp đã lan truyền rộng rãi, "Tục" là thói...

[Lễ tang] Vì sao có tục đốt vàng mã?

0
Tìm hiểu Phong tục Việt Nam: Vì sao có tục đốt vàng mã?."Phong" là nền nếp đã lan truyền rộng rãi, "Tục" là thói...

[Giỗ Tết, Tế lễ] Cúng giỗ và mừng ngày sinh thế nào?

0
Tìm hiểu Phong tục Việt Nam: Cúng giỗ và mừng ngày sinh thế nào?."Phong" là nền nếp đã lan truyền rộng rãi, "Tục" là...

[Cưới hỏi] Lễ xin dâu có ý nghĩa gì?

0
Tìm hiểu Phong tục Việt Nam: Lễ xin dâu có ý nghĩa gì?."Phong" là nền nếp đã lan truyền rộng rãi, "Tục" là thói...

[Cưới hỏi] Mối lái là gì?

0
Tìm hiểu Phong tục Việt Nam: Mối lái là gì?."Phong" là nền nếp đã lan truyền rộng rãi, "Tục" là thói quen lâu đời....