[CPP] BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH là gì? Tên tiếng Anh của Bản đồ địa chính là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Bản đồ địa chính.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Bản đồ địa chính Cadastral Map

Khái niệm Bản đồ địa chính

Bản đồ địa chính – danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Cadastral Map

Luật đất đai năm 2013 qui định: ‘Bản đồ địa chính là bản đồ thể hiện các thửa đất và các yếu tố địa lí có liên quan, lập theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.’ 

Bản đồ địa chính được lập ở các tỉ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000; trên mặt phẳng chiếu hình, ở múi chiếu 3 độ, kinh tuyến trục theo từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hệ qui chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000 và hệ độ cao quốc gia hiện hành.

Các loại bản đồ địa chính

Bản đồ địa chính tỉ lệ 1:5000

Chia mảnh bản đồ địa chínhtỉ lệ 1:10000 thành 04 ô vuông, mỗi ô vuông có kích thước thực tế là 3 x 3 km tương ứng với một mảnh bản đồ địa chínhtỉ lệ 1:5000. Kích thước khung trong tiêu chuẩn của mảnh bản đồ địa chínhtỉ lệ 1:5000 là 60 x 60 cm, tương ứng với diện tích là 900 ha ngoài thực địa.

Số hiệu của mảnh bản đồ địa chínhtỉ lệ 1:5000 gồm 06 chữ số: 03 số đầu là 03 số chẵn km của tọa độ X, 03 chữ số sau là 03 số chẵn km của tọa độ Y của điểm góc trái phía trên khung trong tiêu chuẩn của mảnh bản đồ địa chính.

Bản đồ địa chính tỉ lệ 1:2000

Chia mảnh bản đồ địa chính, tỉ lệ 1:5000 thành 09 ô vuông, mỗi ô vuông có kích thước thực tế 1 x 1 km tương ứng với một mảnh bản đồ địa chínhtỉ lệ 1:2000. Kích thước khung trong tiêu chuẩn của mảnh bản đồ địa chínhtỉ lệ 1:2000 là 50 x 50 cm, tương ứng với diện tích 100 ha ngoài thực địa.

Các ô vuông được đánh số thứ tự bằng chữ số Ả Rập từ 1 đến 9 theo nguyên tắc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, số hiệu của mảnh bản đồ địa chínhtỉ lệ 1:2000 bao gồm số hiệu mảnh bản đồ địa chínhtỉ lệ 1:5000, gạch nối (-) và số thứ tự ô vuông.

Bản đồ địa chính tỉ lệ 1:1000

Chia mảnh, bản đồ địa chính tỉ lệ 1:2000 thành 04 ô vuông, mỗi ô vuông có kích thước thực tế 0,5 x 0,5 km tương ứng với một mảnh bản đồ địa chínhtỉ lệ 1:1000. Kích thước khung trong tiêu chuẩn của mảnh bản đồ địa chínhtỉ lệ 1:1000 là 50 x 50 cm, tương ứng với diện tích 25 ha ngoài thực địa.

Các ô vuông được đánh thứ tự bằng chữ cái a, b, c, d theo nguyên tắc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, số hiệu mảnh bản đồ địa chínhtỉ lệ 1:1000 bao gồm số hiệu mảnh bản đồ địa chínhtỉ lệ 1:2000, gạch nối (-) và số thứ tự ô vuông.

Bản đồ tỉ lệ 1:500

Chia mảnh bản đồ địa chínhtỉ lệ 1:2000 thành 16 ô vuông, mỗi ô vuông có kích thước thực tế 0,25 x 0,25 km tương ứng với một mảnh bản đồ địa chínhtỉ lệ 1:500. Kích thước khung trong tiêu chuẩn của mảnh bản đồ địa chínhtỉ lệ 1:500 là 50 x 50 cm, tương ứng với diện tích 6,25 ha ngoài thực địa.

Các ô vuông được đánh số thứ tự bằng chữ số Ả Rập từ 1 đến 16 theo nguyên tắc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, số hiệu mảnh bản đồ địa chínhtỉ lệ 1:500 bao gồm số hiệu mảnh bản đồ địa chínhtỉ lệ 1:2000, gạch nối (-) và số thứ tự ô vuông trong ngoặc đơn.

Bản đồ tỉ lệ 1:200

Chia mảnh bản đồ địa chính 1:2000 thành 100 ô vuông, mỗi ô vuông có kích thước thực tế 0,10 x 0,10 km, tương ứng với một mảnh bản đồ địa chínhtỉ lệ 1:200. Kích thước khung trong tiêu chuẩn của mảnh bản đồ địa chính tỉ lệ 1:200 là 50 x 50 cm, tương ứng với diện tích 1,00 ha ngoài thực địa.

Các ô vuông được đánh số thứ tự bằng chữ số Ả Rập từ 1 đến 100 theo nguyên tắc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, số hiệu mảnh bản đồ địa chínhtỉ lệ 1:200 bao gồm số hiệu mảnh bản đồ địa chínhtỉ lệ 1:2000, gạch nối (-) và số thứ tự ô vuông. (Theo Thông tư Số: 25/2014/TT-BTNMT)

Định nghĩa tóm tắt:

Bản đồ địa chính có tên tiếng Anh là Cadastral Map.

Bản đồ địa chính là bản đồ thể hiện các thửa đất và các yếu tố địa lí có liên quan, lập theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Bản đồ địa chính (Cadastral Map) là gì? Các loại bản đồ địa chính. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Bản đồ địa chính (hay trong tiếng Anh là Cadastral Map). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.