Bảng cân đối kế toán của Fed

[CPP] BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA FED là gì? Tên tiếng Anh của Bảng cân đối kế toán của Fed là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Bảng cân đối kế toán của Fed.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Bảng cân đối kế toán của Fed Fed Balance Sheet

Khái niệm Bảng cân đối kế toán của Fed

Bảng cân đối kế toán của Fed (Bảng cân đối kế toán của Cục Dự trữ Liên Bang) trong tiếng Anh là Fed Balance Sheet.

Bảng cân đối của Fed là một báo cáo tài chính phản ánh tài sản và nợ phải trả của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Tại Mỹ, Fed là ngân hàng Trung ương do Quốc hội thành lập năm 1913 để đảm bảo sự ổn định và an toàn của các cấu trúc tài chính và tiền tệ của quốc gia.

Nội dung

Bảng cân đối kế toán của Fed là một báo cáo phác thảo các yếu tố ảnh hưởng đến cả nguồn cung và sự hấp thụ nguồn vốn của Fed. Bảng cân đối kế toán của Fed tiết lộ các phương tiện mà Fed sử dụng để bơm tiền vào nền kinh tế. Báo cáo được chính thức gọi là ‘Các yếu tố ảnh hưởng đến số dư dự trữ’ (Factors Affecting Reserve Balances).

Được phát hành vào thứ Năm hàng tuần, bảng cân đối kế toán hàng tuần liệt kê tất cả các tài sản và nợ phải trả, cung cấp một báo cáo hợp nhất về tình trạng của tất cả 12 Ngân hàng Dự trữ Liên bang khu vực.

– Tài sản của Fed chủ yếu là chứng khoán chính phủ và các khoản cho ngân hàng khu vực vay.

– Nợ phải trả của nó bao gồm tiền tệ của Mỹ đang lưu hành. Các khoản nợ khác bao gồm tiền được giữ trong tài khoản dự trữ của các ngân hàng thành viên và các tổ chức nhận tiền gửi của Mỹ.

Báo cáo bảng cân đối hàng tuần trở nên phổ biến trên các phương tiện truyền thông trong cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu từ năm 2007. Khi đưa ra sự nới lỏng định lượng để đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính, bảng cân đối của Fed đã cho các nhà phân tích ý tưởng về phạm vi và qui mô hoạt động trên thị trường của tại thời điểm đó.

Bảng cân đối kế toán của Fed và nới lỏng định lượng (QE)

Nới lỏng định lượng (QE) là chính sách tiền tệ phi truyền thống, trong đó ngân hàng Trung ương mua chứng khoán chính phủ hoặc chứng khoán khác từ thị trường để giảm lãi suất và tăng cung tiền.

Sử dụng bảng cân đối của Fed thông qua nới lỏng định lượng vẫn còn gây tranh cãi. Mặc dù, những nỗ lực này chắc chắn giúp giảm bớt các vấn đề thanh khoản của ngân hàng trong cuộc khủng hoảng tài chính. Nhưng các nhà phê bình cho rằng QE có hạn chế lớn và bóp méo các nguyên tắc thị trường tự do.

Bảng cân đối kế toán của Fed với bảng cân đối kế toán của các công ty khác

Điều làm cho bảng cân đối của Fed khác biệt rất nhiều so với bảng cân đối kế toán của công ty là khả năng in tiền theo ý muốn của Fed. Fed gần như có thể ngay lập tức mở rộng bảng cân đối kế toán của mình bằng cách in tiền điện tử.

Fed sau đó có thể sử dụng số tiền này để mua tài sản, chẳng hạn như trái phiếu kho bạc Mỹ. Tương tự, Fed cắt giảm số dư trên bảng cân đối kế toán bằng cách bán tài sản của mình. Sự mở rộng và thu hẹp nhanh chóng của bảng cân đối kế toán này là một phần của chính sách tiền tệ của Fed và có thể có tác động sâu sắc và lâu dài đối tới nền kinh tế.

(Nguồn tham khảo: Investopedia)

Định nghĩa tóm tắt:

Bảng cân đối kế toán của Fed có tên tiếng Anh là Fed Balance Sheet.

Bảng cân đối của Fed là một báo cáo tài chính phản ánh tài sản và nợ phải trả của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Bảng cân đối kế toán của Fed (Fed Balance Sheet) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Bảng cân đối kế toán của Fed (hay trong tiếng Anh là Fed Balance Sheet). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.