Bảo hiểm lỗi và sơ suất

[CPP] BẢO HIỂM LỖI VÀ SƠ SUẤT là gì? Tên tiếng Anh của Bảo hiểm lỗi và sơ suất là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Bảo hiểm lỗi và sơ suất.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Bảo hiểm lỗi và sơ suất Errors and Omissions Insurance – E&O

Khái niệm Bảo hiểm lỗi và sơ suất

Bảo hiểm lỗi và sơ suất hay bảo hiểm E&O trong tiếng Anh được gọi là Errors and Omissions Insurance – E&O.

Bảo hiểm lỗi và sơ suất là một loại bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp (Professional liability insurance) để bảo vệ công ty, người lao động và các chuyên gia khác khỏi các khiếu nại về sự bất cẩn, thiếu sót trong công việc.

Bảo hiểm lỗi và sơ suất thường bao gồm cả chí phí toà án và bất kì khoản thanh toán nào không quá số tiền đã qui định trong hợp đồng bảo hiểm. Loại bảo hiểm trách nhiệm này thường được các chuyên gia tư vấn hay các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sử dụng.

Tóm lại

Bảo hiểm lỗi và sơ suất là một loại bảo hiểm trách nhiệm, dùng để bảo vệ các công ty hay chuyên gia như chuyên gia tư vấn, cố vấn tài chính, đại lí bảo hiểm hay luật sư khỏi toàn bộ chi phí khi bị khiếu nại từ khách hàng.

Ví dụ: Khách hàng có thể kiện một nhà cố vấn hay người môi giới sau khi kết quả đầu tư trở nên tồi tệ, ngay cả khi những rủi ro này đã được biết và có trong các hướng dẫn được thiết lập bởi chính khách hàng. 

Ngay cả khi nhà môi giới hay cố vấn đầu tư thắng kiện thì phí dịch vụ pháp lí phải trả vẫn rất cao, đó là lí do tại sao bảo hiểm E&O rất quan trọng.

Ai cần sử dụng loại bảo hiểm này?

Người môi giới bảo hiểm, đại lí bảo hiểm, cố vấn đầu tư, nhà hoạch định tài chính và các chuyên gia về tài chính khác… các cơ quan quản lí về tài chính, các nhà đầu tư của công ty là những đối tượng phù hợp với loại bảo hiểm này.

Bảo hiểm E&O cũng được các doanh nghiệp ngoài ngành tài chính sử dụng như các tổ chức phi lợi nhuận, các công ty bảo trì và nhà thầu nói chung, các công ty kĩ thuật. 

Hay các công ty hay chuyên gia khác như các dịch vụ về tổ chức đám cưới, in ấn. Bác sĩ, nha sĩ và các chuyên gia y tế khác cũng có thể cần sử dụng bảo hiểm E&O hay trong trường hợp này còn gọi là Malpractice insurance.

(Tài liệu tham khảo: Errors and Omissions Insurance (E&O), Investopedia)

Định nghĩa tóm tắt:

Bảo hiểm lỗi và sơ suất có tên tiếng Anh là Errors and Omissions Insurance – E&O.

Bảo hiểm lỗi và sơ suất là một loại bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp (Professional liability insurance) để bảo vệ công ty, người lao động và các chuyên gia khác khỏi các khiếu nại về sự bất cẩn, thiếu sót trong công việc.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Bảo hiểm lỗi và sơ suất (Errors and Omissions Insurance – E&O) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Bảo hiểm lỗi và sơ suất (hay trong tiếng Anh là Errors and Omissions Insurance – E&O). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.