Biển số xe của các huyện ở An Giang

[CPP] Bạn đang tìm hiểu biển số xe của các huyện An Giang? Chúng tôi chia sẻ cho bạn danh sách biển số xe (xe máy, xe hơi…) các huyện tại An Giang để bạn tiện tra cứu huyện nào có những biển số nào.

Ngày 04/4/2014, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 15/2014/TT-BCA (một số điều khoản đã được bổ sung, sửa đổi bởi Thông tư 64/2017/TT-BCA ngày 28 tháng 12 năm 2017) quy định về đăng ký xe. Thông tư này quy định việc cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định của Luật giao thông đường bộ, bao gồm: Xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự; xe máy chuyên dùng của Công an sử dụng vào mục đích an ninh (sau đây gọi chung là đăng ký xe).

Danh sách Biến số xe tại các huyện An Giang

Theo đó, ký hiệu biển (bảng) số xe các tỉnh thành trên cả nước là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Phụ lục 02 Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BCA. Cụ thể là:

Thông tin thêm
Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô tỉnh An Giang67

Sau đây là danh sách tất cả Biển số xe (Dân sự) của các huyện An Giang (Biển số xe của Doanh nghiệp, Cá nhân):

Biển số mô tô (xe máy):

# Huyện Biển số
1 Thành phố Long Xuyên 67-B1-B2 AA
2 Huyện Châu Phú 67-D1 AC
3 Huyện Châu Thành 67-C1 AB
4 Thành phố Châu Đốc 67-E1 AE
5 Huyện Tịnh Biên 67-F1 AF
6 Huyện An Phú 67-G1 AG
7 Thị xã Tân Châu 67-H1 AH
8 Huyện Phú Tân 67-K1 AK
9 Huyện Chợ Mới 67-L1 AL
10 Huyện Thoại Sơn 67-M1 AM
11 Huyện Tri Tôn 67-N1 AN

 

Biển số xe mô – tô phân khối lớn trên 175cc: 67-A1.

Biển số xe ô tô: 67A, 67B, 67C, 67D.

>> Xem thêm: Tổng hợp Danh sách Biển số xe của tất cả 63 tỉnh thành Việt Nam

Danh sách biển số xe các huyện An Giang bên trên bao gồm:

  • Xe của các doanh nghiệp; xe làm kinh tế của cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức sự nghiệp; sự nghiệp có thu; xe cá nhân: Biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen. Series biển số sử dụng một trong 15 chữ cái sau đây: F, H, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, X, Y, Z.
  • Xe của các liên doanh nước ngoài, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, xe thuê của nước ngoài có ký hiệu “LD”. Xe của các dự án có ký hiệu “DA”. Rơ-moóc, sơ-mi rơ-moóc có ký hiệu “R”.

>> Xem thêm: 

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Your email address will not be published.