Biển số xe của các huyện ở Bà Rịa – Vũng Tàu

[CPP] Bạn đang tìm hiểu biển số xe của các huyện Bà Rịa – Vũng Tàu? Chúng tôi chia sẻ cho bạn danh sách biển số xe (xe máy, xe hơi…) các huyện tại Bà Rịa – Vũng Tàu để bạn tiện tra cứu huyện nào có những biển số nào.

Ngày 04/4/2014, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 15/2014/TT-BCA (một số điều khoản đã được bổ sung, sửa đổi bởi Thông tư 64/2017/TT-BCA ngày 28 tháng 12 năm 2017) quy định về đăng ký xe. Thông tư này quy định việc cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định của Luật giao thông đường bộ, bao gồm: Xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự; xe máy chuyên dùng của Công an sử dụng vào mục đích an ninh (sau đây gọi chung là đăng ký xe).

Danh sách Biến số xe tại các huyện Bà Rịa – Vũng Tàu

Theo đó, ký hiệu biển (bảng) số xe các tỉnh thành trên cả nước là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Phụ lục 02 Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BCA. Cụ thể là:

Căn cứ theo quy định tại Phụ lục 2 (số thứ tự 40) ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BCA thì ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là 72.

Sau đây là danh sách tất cả Biển số xe (Dân sự) của các huyện Bà Rịa – Vũng Tàu (Biển số xe của Doanh nghiệp, Cá nhân):

 • Danh sách Biển số xe của các huyện ở Bà Rịa – Vũng Tàu:
 • Biển số mô tô (xe máy) tại Bà Rịa – Vũng Tàu:
  • Thành phố Vũng Tàu: 72-C1
  • Thành phố Bà Rịa: 72-D1
  • Huyện Tân Thành: 72-E1-T1
  • Huyện Châu Đức: 72-F1
  • Huyện Xuyên Mộc: 72-G1
  • Huyện Đất Đỏ: 72-H1
  • Huyện Long Điền: 72-K1
 • Biển số xe mô – tô phân khối lớn trên 175cc tại Bà Rịa – Vũng Tàu: 72-A1
 • Biển số xe ô tô tại Bà Rịa – Vũng Tàu: 72A, 72B, 72C, 72D, 72LD.

>> Xem thêm: Tổng hợp Danh sách Biển số xe của tất cả 63 tỉnh thành Việt Nam

Danh sách biển số xe các huyện Bà Rịa – Vũng Tàu bên trên bao gồm:

 • Xe của các doanh nghiệp; xe làm kinh tế của cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức sự nghiệp; sự nghiệp có thu; xe cá nhân: Biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen. Series biển số sử dụng một trong 15 chữ cái sau đây: F, H, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, X, Y, Z.
 • Xe của các liên doanh nước ngoài, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, xe thuê của nước ngoài có ký hiệu “LD”. Xe của các dự án có ký hiệu “DA”. Rơ-moóc, sơ-mi rơ-moóc có ký hiệu “R”.

>> Xem thêm: 

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Your email address will not be published.