Biển số xe của các quận huyện ở Cần Thơ

[CPP] Bạn đang tìm hiểu biển số xe của các quận huyện Cần Thơ? Chúng tôi chia sẻ cho bạn danh sách biển số xe (xe máy, xe hơi…) các quận huyện tại Cần Thơ để bạn tiện tra cứu quận huyện nào có những biển số nào.

Ngày 04/4/2014, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 15/2014/TT-BCA (một số điều khoản đã được bổ sung, sửa đổi bởi Thông tư 64/2017/TT-BCA ngày 28 tháng 12 năm 2017) quy định về đăng ký xe. Thông tư này quy định việc cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định của Luật giao thông đường bộ, bao gồm: Xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự; xe máy chuyên dùng của Công an sử dụng vào mục đích an ninh (sau đây gọi chung là đăng ký xe).

Danh sách Biến số xe tại các quận huyện Cần Thơ

Theo đó, ký hiệu biển (bảng) số xe các tỉnh thành trên cả nước là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Phụ lục 02 Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BCA. Cụ thể là:

Thông tin thêm
Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô thành phố Cần Thơ65.

Sau đây là danh sách tất cả Biển số xe (Dân sự) của các quận huyện Cần Thơ (Biển số xe của Doanh nghiệp, Cá nhân):

Biển số mô tô (xe máy):

# Quận huyện Biển số
1 Quận Ninh Kiều 65-B1; 65-B2; 65-X1-4; 65-AA (xe máy dưới 50cc)
2 Quận Cái Răng 65-C1; 65-B1; 65V1-2; 65-BA (xe máy dưới 50cc)
3 Quận Bình Thủy 65-D1; 65-U1-2; 65-CA (xe máy dưới 50cc)
4 Quận Ô Môn 65-E1; 65-T1-2; 65-DB (xe máy dưới 50cc)
5 Quận Thốt Nốt 65-F1; 65-R1-2; 65EA (xe máy dưới 50cc)
6 Huyện Phong Điền 65-G1; 65-L1; 65-FA (xe máy dưới 50cc)
7 Huyện Thới Lai 65-H1; 65-K2; 65-M1-2; 65-GA (xe máy dưới 50cc)
8 Huyện Cờ Đỏ 65-K1; 65-Y1 4; 65-HA (xe máy dưới 50cc)
9 Huyện Vĩnh Thạnh 65-L1; 65-S1-2; 65-KA (xe máy dưới 50cc)

 

Biển chung toàn thành phố (2004): 65-F1-9; 65-H1-9; 65-P1-9; 65-Z1; 65-N1-2; 65-K1; 65-D1

Biển số xe mô – tô phân khối lớn trên 175cc: 65-A1

Biển số xe ô tô: 65A, 65B, 65C, 65D, 65LD. Biển xe ô tô (2010): 65K; 65Z; 65N; 65M;65L.

>> Xem thêm: Tổng hợp Danh sách Biển số xe của tất cả 63 tỉnh thành Việt Nam

Danh sách biển số xe các quận huyện Cần Thơ bên trên bao gồm:

  • Xe của các doanh nghiệp; xe làm kinh tế của cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức sự nghiệp; sự nghiệp có thu; xe cá nhân: Biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen. Series biển số sử dụng một trong 15 chữ cái sau đây: F, H, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, X, Y, Z.
  • Xe của các liên doanh nước ngoài, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, xe thuê của nước ngoài có ký hiệu “LD”. Xe của các dự án có ký hiệu “DA”. Rơ-moóc, sơ-mi rơ-moóc có ký hiệu “R”.

>> Xem thêm: 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Your email address will not be published.