Các tôn giáo Việt Nam

Danh mục Tôn giáo & các Tổ chức Tôn giáo ở Việt Nam

Bài viết tìm hiểu về khái niệm Tôn giáo và các tổ chức Tôn giáo (được Nhà nước công nhận hoạt động) tại...

“Niết bàn” trong Phật giáo là gì?

Niết bàn là khái niệm thể hiện triết lý độc đáo về giải thoát của Phật giáo. Đây là một trạng thái tâm...

5 tôn giáo lớn nhất thế giới

Video do các nhà nghiên cứu tôn giáo thể hiện quá trình hình thành và lan rộng của 5 tín ngưỡng lớn nhất...

Bài mới

Xem nhiều