[CPP] CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG là gì? Tên tiếng Anh của Chi phí hoạt động là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Chi phí hoạt động.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Chi phí hoạt động Operating Expense

Khái niệm Chi phí hoạt động

Chi phí hoạt động trong tiếng Anh là Operating Expense, viết tắt là OPEX.

Chi phí hoạt động là chi phí mà doanh nghiệp phải chịu thông qua các hoạt động kinh doanh thông thường, bao gồm tiền thuê nhà, thiết bị, chi phí tồn kho, tiếp thị, lương nhân viên, biến phí cấp bậc và quĩ được phân bổ cho nghiên cứu và phát triển.

Một trong những trách nhiệm của quản lí là xác định cách giảm chi phí hoạt động mà không ảnh hưởng đáng kể đến khả năng cạnh tranh của công ty với các đối thủ.

Đặc điểm của Chi phí hoạt động

Chi phí hoạt động là cần thiết và là chi phí không thể tránh khỏi đối với hầu hết các doanh nghiệp.

Một số công ty giảm thành công chi phí hoạt động để đạt được lợi thế cạnh tranh và tăng thu nhập. Tuy nhiên, giảm chi phí hoạt động cũng có thể làm tổn hại đến tình trạng và chất lượng của hoạt động công ty.

Việc cân bằng chi phí hoạt động một cách phù hợp có thể khó khăn nhưng có thể mang lại những kết quả đáng mong đợi.

Doanh nghiệp được phép khấu trừ chi phí hoạt động nếu doanh nghiệp hoạt động để kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa chi phí hoạt động và chi phí tài sản cố định (Capital expenditures).

Chi phí tài sản cố định giống như một khoản đầu tư. Chi phí tài sản cố định bao gồm các chi phí liên quan đến việc mua lại hoặc nâng cấp tài sản hữu hình và vô hình. 

Tài sản hữu hình bao gồm bất động sản, thiết bị nhà máy, máy tính, nội thất văn phòng và các tài sản vốn hiện vật khác. Tài sản vô hình bao gồm sở hữu trí tuệ, bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu,…

So sánh Chi phí hoạt động và Chi phí tài sản cố định

Chi phí hoạt động khác với chi phí tài sản cố định. Theo Sở Thuế vụ Mỹ IRS, chi phí hoạt động phải là những chi phí thông thường (phổ biến và được chấp nhận trong thương mại kinh doanh), và cần thiết (hữu ích và phù hợp trong thương mại kinh doanh).

Nhìn chung, các doanh nghiệp được phép xóa sổ chi phí hoạt động trong năm phát sinh; tuy nhiên, doanh nghiệp phải phân bổ chi phí tài sản cố định.

Ví dụ: nếu một doanh nghiệp chi $100.000 cho lương nhân viên, họ có thể xóa sổ toàn bộ chi phí đó trong năm mà họ phải chịu, nhưng nếu một doanh nghiệp chi $100.000 để mua một thiết bị nhà máy, họ phải phân bổ và khấu hao chi phí đó theo thời gian rồi mới được xóa sổ.

Chi phí hoạt động so với Chi phí từ hoạt động khác

Ngược lại với chi phí hoạt động, chi phí từ hoạt động khác (Non-operating expense) là chi phí phát sinh của một doanh nghiệp không liên quan đến hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp. Các loại chi phí từ hoạt động khác phổ biến nhất là khấu hao, phân bổ, chi phí lãi vay hoặc các chi phí vay khác.

Kế toán viên đôi khi loại bỏ các chi phí từ hoạt động khác để kiểm tra hiệu quả kinh doanh, bỏ qua ảnh hưởng của tài chính và các vấn đề không liên quan khác.

Chi phí hoạt động trên báo cáo thu nhập

Báo cáo thu nhập theo dõi thu nhập và chi phí của một công ty trong một khoảng thời gian nhất định để đưa ra cái nhìn về lợi nhuận của công ty.

Báo cáo thu nhập thường phân loại chi phí thành 06 nhóm: giá vốn hàng bán; chi phí SG&A; khấu hao và phân bổ; chi phí từ hoạt động khác; chi phí lãi vay; và thuế thu nhập.

Tất cả các chi phí này có thể được coi là chi phí hoạt động, nhưng khi xác định thu nhập từ hoạt động kinh doanh thông qua báo cáo thu nhập, thì chi phí lãi vay và thuế thu nhập được khấu trừ.

(Theo Investopedia)

Định nghĩa tóm tắt:

Chi phí hoạt động có tên tiếng Anh là Operating Expense.

Chi phí hoạt động là chi phí mà doanh nghiệp phải chịu thông qua các hoạt động kinh doanh thông thường, bao gồm tiền thuê nhà, thiết bị, chi phí tồn kho, tiếp thị, lương nhân viên, biến phí cấp bậc và quĩ được phân bổ cho nghiên cứu và phát triển.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Chi phí hoạt động (Operating Expense – OPEX) là gì? Đặc điểm. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Chi phí hoạt động (hay trong tiếng Anh là Operating Expense). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.