[CPP] CHI PHÍ KHÁNH KIỆT là gì? Tên tiếng Anh của Chi phí khánh kiệt là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Chi phí khánh kiệt.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Chi phí khánh kiệt Distress Cost

Khái niệm Chi phí khánh kiệt

Chi phí khánh kiệttrong tiếng Anh là Distress CostChi phí khánh kiệt đề cập đến các chi phí mà một công ty gặp khánh kiệt tài chính phải đối mặt ngoài chi phí kinh doanh, chẳng hạn như chi phí vốn cao hơn.

Tác động của chi phí khánh kiệt

– Các công ty bị khánh kiệt sẽ khó khăn hơn trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính, điều này dẫn đến khả năng vỡ nợ cao hơn. Chi phí khánh kiệt có thể kéo dài dẫn đến nhu cầu bán tài sản nhanh chóng và chấp nhận thua lỗ để đáp ứng các nghĩa vụ nợ trước mắt.

– Các công ty có chi phí khánh kiệt gia tăng không chỉ phải đối mặt với khả năng phá sản mà còn mất khả năng sinh lợi khi ban lãnh đạo trở nên bận tâm với mối đe dọa phá sản, nhân viên thể hiện năng suất thấp hơn vì họ lo lắng về công việc của mình, các nhà cung cấp yêu cầu các khoản trả trước lớn hơn thay vì cho phép thanh toán trong tương lai và khách hàng tìm kiếm các công ty lành mạnh hơn để giao dịch. 

Theo nghĩa này, chi phí khánh kiệtcó thể dẫn đến một vòng luẩn quẩn.

Chi phí khánh kiệt được chia thành hai loại: ex ante (trước sự kiện) và ex post (sau sự kiện), với sự kiện trong trường hợp này là phá sản. 

Chi phí khánh kiệt trước sự kiện phá sản bao gồm chi phí vay gia tăng, vì người cho vay sẽ tính lãi suất cao hơn cho các công ty gặp rắc rối tài chính. Chi phí khánh kiệt sau sự kiện phá sản bao gồm chi phí nộp đơn xin phá sản, thuê luật sư và kế toán để làm thủ tục phá sản và các chi phí hành chính khác liên quan đến việc đóng cửa một doanh nghiệp.

Ý nghĩa

– Các nhà phân tích xem xét tài chính của một công ty cho rằng doanh nghiệp sẽ ổn định trong tương lai gần và bất kì khó khăn tài chính nào chỉ là tạm thời. Những giả định này cho phép chiết khấu dòng tiền từ tương lai về thời điểm hiện tại để định giá.

– Tuy nhiên, nếu công ty phải đối mặt với các vấn đề tài chính không tạm thời, điều này có thể ảnh hưởng đến giá trị cuối cùng của công ty. Vì sự khó khăn tài chính không tạm thời ít phổ biến hơn, các nhà phân tích khó có thể định giá một công ty. Sẽ khó khăn hơn nhiều để hiểu sự khánh kiệt sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền trong tương lai như thế nào.

(Tài liệu tham khảo: Distress Cost, Investopedia)

Định nghĩa tóm tắt:

Chi phí khánh kiệt có tên tiếng Anh là Distress Cost.

Chi phí khánh kiệt đề cập đến các chi phí mà một công ty gặp khánh kiệt tài chính phải đối mặt ngoài chi phí kinh doanh, chẳng hạn như chi phí vốn cao hơn.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Chi phí khánh kiệt (Distress Cost) là gì? Tác động và ý nghĩa. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Chi phí khánh kiệt (hay trong tiếng Anh là Distress Cost). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.