[CPP] CHI PHÍ MÔI TRƯỜNG là gì? Tên tiếng Anh của Chi phí môi trường là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Chi phí môi trường.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Chi phí môi trường Environmental cost

Khái niệm Chi phí môi trường

Chi phí môi trường trong tiếng Anh là: Environmental cost.

Chi phí môi trường có thể hiểu là các chi phí gắn với thiệt hại môi trường và bảo vệ môi trường của doanh nghiệp. Chi phí này bao gồm các chi phí để ngăn ngừa, tiêu hủy, lập kế hoạch, kiểm soát, thay đổi hành động và khắc phục những thiệt hại có thể xảy ra ở công ty và ảnh hưởng tới chính phủ và mọi người.

(Theo Ủy ban phát triển bền vững của Liên hợp quốc UNDSD, 2001)

Bộ Môi trường – Cộng hòa Liên bang Đức (FEM, 2003) cho rằng: 

“Chi phí môi trường là thuật ngữ được sử dụng để chỉ các loại chi phí khác nhau có liên quan tới quản lí môi trường, các biện pháp bảo vệ môi trường và các tác động môi trường. Các chi phí này có nguồn gốc từ các yếu tố chi phí, các bộ phận và mục đích sử dụng khác nhau”.

Đặc điểm

Từ các khái niệm trên, có thể rút ra bản chất của chi phí môi trường trong doanh nghiệp sản xuất trên các khía cạnh như sau:

– Chi phí môi trường gắn với hoạt động bảo vệ môi trường của doanh nghiệp. 

Chi phí này phát sinh khi doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sản xuất – kinh doanh và bao gồm chi phí lãng phí trong sản xuất – kinh doanh, chi phí của chất thải và xử lí chất thải, chi phí ngăn ngừa, tiêu hủy, lập kế hoạch, kiểm soát và khắc phục những thiệt hại môi trường có thể xảy ra tại doanh nghiệp.

– Chi phí môi trường là một trong nhiều loại chi phí phát sinh mà doanh nghiệp phải chấp nhận, phải chi trả khi thực hiện sản xuất – kinh doanh và chi phí này có thể được vốn hóa hoặc tính vào chi phí thời kì.

– Thông tin chi phí môi trường cũng được đo lường, xử lí tương tự như những thông tin chi phí khác, phục vụ cho việc ra quyết định của doanh nghiệp.

– Chi phí môi trường có thể bù đắp lại từ các khoản thu được từ việc bán các sản phẩm chính, sản phẩm phục, phế thải, phần thưởng từ việc chống ô nhiễm hoặc qua việc cấp giấy phép cho công nghệ sản xuất sạch hơn.

– Nhận diện và hiểu rõ chi phí môi trường phát sinh từ đâu, được đo bằng tiền bao nhiêu sẽ góp phần xác định chi phí sản phẩm và định giá sản phẩm chính xác.

(Tài liệu tham khảo: Nhận diện chi phí môi trường trong giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp sản xuất, Tạp chí Tài chính – Cơ quan Thông tin của Bộ Tài chính) 

Định nghĩa tóm tắt:

Chi phí môi trường có tên tiếng Anh là Environmental cost.

Chi phí môi trường có thể hiểu là các chi phí gắn với thiệt hại môi trường và bảo vệ môi trường của doanh nghiệp. Chi phí này bao gồm các chi phí để ngăn ngừa, tiêu hủy, lập kế hoạch, kiểm soát, thay đổi hành động và khắc phục những thiệt hại có thể xảy ra ở công ty và ảnh hưởng tới chính phủ và mọi người.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Chi phí môi trường (Environmental cost) trong doanh nghiệp sản xuất là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Chi phí môi trường (hay trong tiếng Anh là Environmental cost). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.