[CPP] CHIA ĐÔI là gì? Tên tiếng Anh của Chia đôi là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Chia đôi.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Chia đôi Halving

Khái niệm Chia đôi

Bitcoin được Satoshi Nakamoto tạo ra vào năm 2009, nhằm mục đích loại bỏ các tổ chức trung gian trong ngành tài chính. Ý tưởng này được gọi là Mining (Đào Coin) và người đào coin được gọi là miners hay các thợ mỏ, thợ đào.

Các thợ đào sẽ nhận được phần thưởng sau khi xác minh các giao dịch mới vào khối (block) mới bằng các phép tính phức tạp để tạo ra bitcoin mới. Ngoài ra, các thợ đào bitcoin còn có nguồn thu nhập thứ hai ngoài phần thưởng khối, đó là phí giao dịch khi xác minh giao dịch.

Halving trong tiếng Anh nghĩa là chia đôi, tức là cứ mỗi 210.000 Block Bitcoin được tạo ra (khoảng 4 năm), phần thưởng cho việc đào được một Block Bitcoin mới sẽ giảm đi một nửa.

Nói cách khác, thuật ngữ ‘Halving‘ đề cập đến một quá trình làm giảm tỉ lệ phát hành coin mới. 

Việc giảm một nửa Bitcoin được Satoshi Nakamoto thiết kế để kiểm soát lạm phát của Bitcoin. Nhờ đó, tổng lượng Bitcoin sinh ra là có giới hạn tiệm cận là 21 triệu BTC.

Trung bình cứ sau 4 năm (khối 210.000), phần thưởng được cấp cho những người khai thác Bitcoin khi thêm một khối vào blockchain sẽ bị giảm một nửa.

Vì việc giảm một nửa về cơ bản đã cắt giảm nguồn cung Bitcoin mới xuống một nửa, nhiều người tin rằng sự kiện này sẽ có tác động lớn đến giá của Bitcoin.

Liên hệ thực tiễn

Bitcoin Halving lần 1: Diễn ra vào ngày 28/11/2012

(Từ 3/1/2009 đến 28/11/2012, có 10.500.000 BTC được tạo ra, tức là trung bình cứ mỗi 10 phút đào ra được khoảng 50 BTC)

Bitcoin Halving lần 2: Diễn ra vào ngày 09/07/2016

(Từ 28/11/2012 đên 09/07/2016, có 5.250.000 BTC được tạo ra, tức là trung bình cứ mỗi 10 phút đào ra được khoảng 25 BTC)

Bitcoin Halving lần 3: Dự kiến diễn ra vào giữa năm 2020

(Từ 9/7/2016 đến khoảng 22/05/2020, sẽ có khoảng 2.625.000 BTC được tạo ra, tức là trung bình cứ mỗi 10 phút đào ra được khoảng 12.5 BTC)

Như vậy, cứ sau 4 năm một lần, phần thưởng khối (block reward) sẽ giảm một nửa. Căn cứ vào tổng lượng Bitcoin vài khoảng 21 triệu Bitcoin thì đến năm 2140 sẽ không còn bitcoin để các thợ mỏ khai thác nữa.

(Tài liệu tham khảo: Binance academy; blogtienao.com)

Định nghĩa tóm tắt:

Chia đôi có tên tiếng Anh là Halving.

Thuật ngữ “Halving” đề cập đến một quá trình làm giảm tỉ lệ phát hành coin mới. Halving trong tiếng Anh nghĩa là chia đôi, tức là cứ mỗi 210.000 Block Bitcoin được tạo ra (khoảng 4 năm), phần thưởng cho việc đào được một Block Bitcoin mới sẽ giảm đi một nửa.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Chia đôi (Halving) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Chia đôi (hay trong tiếng Anh là Halving). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Đánh giá!

Trả lời

Your email address will not be published.