Chiến lược hợp đồng phụ trong hoạch định tổng hợp

[CPP] CHIẾN LƯỢC HỢP ĐỒNG PHỤ TRONG HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP là gì? Tên tiếng Anh của Chiến lược hợp đồng phụ trong hoạch định tổng hợp là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Chiến lược hợp đồng phụ trong hoạch định tổng hợp.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Chiến lược hợp đồng phụ trong hoạch định tổng hợp Subcontracting strategy

Khái niệm Chiến lược hợp đồng phụ trong hoạch định tổng hợp

Chiến lược hợp đồng phụ trong tiếng Anh được gọi là subcontracting strategy.

Chiến lược hợp đồng phụ là một trong các chiến lược quan trọng trong hoạch định tổng hợp.

Chiến lược hợp đồng phụ là chiến lược mà trong đó doanh nghiệp có thể thuê gia công bên ngoài trong giai đoạn có nhu cầu vượt quá khả năng mà không muốn tăng thêm người và đầu tư thêm máy móc. 

Ngược lại doanh nghiệp có thể nhận hợp đồng gia công cho bên ngoài trong thời kì nhu cầu thấp, năng lực sản xuất dư thừa.

Hoạch định tổng hợp là quá trình lập kế hoạch, phân bổ và bố trí các nguồn lực có thể huy động được cho thời kì trung hạn (từ 6 tháng đến 3 năm) nhằm cân bằng khả năng sản xuất của doanh nghiệp sao cho phù hợp với nhu cầu sản xuất dự kiến và đạt hiệu quả kinh tế cao.

Nội dung của hoạch định tổng hợp là điều chỉnh tốc độ sản xuất, số lượng công nhân, mức độ tồn kho, thời gian làm thêm giờ và lượng hàng đặt gia công bên ngoài với mục đích là giảm thiểu chi phí sản xuất hoặc giảm thiểu sự biến động nhân lực hay mức độ tồn kho trong suốt giai đoạn kế hoạch.

Phạm vi ứng dụng hoạch định tổng hợp rất rộng từ những doanh nghiệp sản xuất đến các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ như bệnh viện, ngân hàng, trường học.

Mục tiêu của hoạch định tổng hợp là phát triển kế hoạch sản xuất có tính hiện thực và tối ưu.

– Tính hiện thực của kế hoạch thể hiện ở chỗ các kế hoạch phải nhằm vào việc đáp ứng nhu cầu khách hàng trong khả năng của doanh nghiệp.

– Tính tối ưu là bảo đảm việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực của đơn vị với chi phí ở mức thấp nhất.

Ưu và nhược điểm

Ưu điểm (Đối với thuê gia công)

– Tạo sự linh hoạt trong điều hành

– Đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng trong lúc nhu cầu tăng

– Không cần tăng thêm công nhân và đầu tư thêm máy móc thiết bị

Nhược điểm (Đối với thuê gia công)

– Tạo cơ hội cho các đối thủ cạnh tranh tiếp xúc với khách hàng, dễ mất khách hàng

– Chia sẻ lợi nhuận cho bên hợp đồng phụ

– Không kiểm soát được chất lượng và thời gian cũng như qui trình thực hiện các công việc

– Các hợp đồng phụ thường có chi phí cao

Ưu điểm (Đối với nhận gia công)

– Tận dụng máy móc và giảm bớt thời gian nhàn rỗi của người lao động

– Tăng nguồn thu cho doanh nghiệp

Nhược điểm (Đối với nhận gia công)

– Bị phụ thuộc vào các yêu cầu của đơn hàng

Phạm vi áp dụng

Chiến lược hợp đồng phụ phù hợp trong trường hợp giữa cung và cầu quá chênh lệch mà doanh nghiệp không thể thực hiện được các chiến lược khác và trong những trường hợp doanh nghiệp có những thủ thuật để nắm giữ khách hàng.

(Tài liệu tham khảo: Quản trị tác nghiệp, Trung tâm đào tạo từ xa, ĐH Kinh tế Quốc dân)

Định nghĩa tóm tắt:

Chiến lược hợp đồng phụ trong hoạch định tổng hợp có tên tiếng Anh là Subcontracting strategy.

Chiến lược hợp đồng phụ là chiến lược mà trong đó doanh nghiệp có thể thuê gia công bên ngoài trong giai đoạn có nhu cầu vượt quá khả năng mà không muốn tăng thêm người và đầu tư thêm máy móc.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Chiến lược hợp đồng phụ (Subcontracting strategy) trong hoạch định tổng hợp là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Chiến lược hợp đồng phụ trong hoạch định tổng hợp (hay trong tiếng Anh là Subcontracting strategy). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.