[CPP] CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ là gì? Tên tiếng Anh của Chiếu sáng đô thị là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Chiếu sáng đô thị.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Chiếu sáng đô thị Urban Lighting

Khái niệm Chiếu sáng đô thị

Chiếu sáng đô thị – danh từ, trong tiếng Anh được gọi là Urban Lighting.

Chiếu sáng đô thị là việc chiếu sáng các công trình giao thông; chiếu sáng không gian công cộng; chiếu sáng mặt ngoài công trình; chiếu sáng quảng cáo, trang trí và chiếu sáng khu vực phục vụ lễ hội; chiếu sáng trong khuôn viên công trình do các tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lí và sử dụng. 

Nguyên tắc quản lí và chính sách phát triển chiếu sáng đô thị 

1. Chiếu sáng đô thị là một chuyên ngành hạ tầng kĩ thuật đô thị được quản lí thống nhất và có phân công, phân cấp trách nhiệm, quyền hạn cụ thể theo qui định của pháp luật.

2. Chiếu sáng đô thị phải sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, an toàn, bảo vệ môi trường và tuân thủ các qui chuẩn kĩ thuật.

3. Chiếu sáng đô thị phải được qui hoạch; việc phát triển và đầu tư chiếu sáng đô thị phải theo qui hoạch đô thị hoặc qui hoạch chiếu sáng đô thị được phê duyệt.

4. Nhà nước có trách nhiệm trong việc xây dựng chiến lược phát triển chiếu sáng đô thị nhằm đầu tư xây dựng và không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm chất lượng chiếu sáng đô thị, từng bước hiện đại và phát triển đô thị bền vững.

5. Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia đầu tư, sản xuất và sử dụng các sản phẩm chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện.

6. Khi sửa chữa, thay thế, lắp đặt mới nguồn sáng và các thiết bị chiếu sáng tại các công trình xây dựng và công trình chiếu sáng đô thị có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước phải sử dụng nguồn sáng và thiết bị chiếu sáng được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm tiết kiệm năng lượng hoặc dán nhãn tiết kiệm năng lượng của cơ quan có thẩm quyền cấp theo qui định của pháp luật.

Yêu cầu chung về thiết kế, xây dựng, duy trì chiếu sáng đô thị

1. Thiết kế chiếu sáng đô thị:

a) Tuân thủ qui chuẩn kĩ thuật về chiếu sáng đô thị đối với từng loại công trình hoặc từng khu vực được chiếu sáng;

b) Bảo đảm các yếu tố trang trí, mĩ quan và phù hợp với chức năng của công trình hoặc từng khu vực được chiếu sáng;

c) Có các giải pháp sử dụng nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện trong thiết kế từng công trình hoặc từng khu vực được chiếu sáng.

2. Xây dựng, lắp đặt các công trình chiếu sáng đô thị phải thực hiện theo đúng thiết kế đã được phê duyệt, trong quá trình thi công phải bảo đảm an toàn, thuận tiện và tuân thủ các qui định về quản lí xây dựng công trình.

3. Công tác duy trì, bảo dưỡng phải bảo đảm cho hệ thống chiếu sáng đô thị hoạt động ổn định; đạt hiệu quả chiếu sáng cao, tiết kiệm điện và an toàn cho người quản lí, vận hành và sử dụng. (Theo Nghị định Số: 79/2009/NĐ-CP)

Định nghĩa tóm tắt:

Chiếu sáng đô thị có tên tiếng Anh là Urban Lighting.

Chiếu sáng đô thị là việc chiếu sáng các công trình giao thông; chiếu sáng không gian công cộng; chiếu sáng mặt ngoài công trình; chiếu sáng quảng cáo, trang trí và chiếu sáng khu vực phục vụ lễ hội; chiếu sáng trong khuôn viên công trình do các tổ chức,

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Chiếu sáng đô thị (Urban Lighting) là gì? Qui định về chiếu sáng đô thị. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Chiếu sáng đô thị (hay trong tiếng Anh là Urban Lighting). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.