Chính sách Nông nghiệp

[CPP] CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP là gì? Tên tiếng Anh của Chính sách Nông nghiệp là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Chính sách Nông nghiệp.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Chính sách Nông nghiệp Agricultural policy

Khái niệm Chính sách Nông nghiệp

Chính sách nông nghiệp trong tiếng Anh là Agricultural policy.

Chính sách nông nghiệp là chính sách bảo vệ lợi ích kinh tế của nông dân thông qua các biện pháp như trợ giá, trợ cấp thu nhập trực tiếp và khuyến khích nâng cao hiệu quả thông qua việc hỗ trợ họ trong quá trình cơ giới hóa, áp dụng công nghệ mới và hình thức tổ chức mới.

Chính sách nông nghiệp cũng có thể hiểu là tổng thể các biện pháp kinh tế hoặc phi kinh tế có liên quan đến nông nghiệp và các ngành có liên quan, nhằm tác động vào nông nghiệp theo những mục tiêu nhất định, trong một thời hạn nhất định.

Đặc điểm

– Tính hợp lí của các chính sách nông nghiệp có thể suy ra từ chính bản chất của nó: khác với công nghiệp, ngành nông nghiệp dễ bị tổn thương bởi các biến cố nằm ngoài tầm kiểm soát của nông dân như thời tiết, thị trường thế giới.

Vì vậy, mức cung về nông sản biến động mạnh qua các năm và điều này làm cho giá nông sản và thu nhập của nông dân thay đổi đáng kể.

– Ngoài ra, cuộc cách mạng trong nông nghiệp có xu hướng làm cho cung về nông sản tăng nhanh hơn cầu, dẫn tới giá nông sản liên tục giảm và thu nhập của nông dân cũng giảm theo. Hai nguyên nhân này và những hậu quả về mặt văn hóa – xã hội – chính trị mà chúng có thể gây ra làm cho chính sách nông nghiệp trở nên cần thiết.

Mục tiêu của chính sách nông nghiệp

Trong giai đoạn hiện nay, để đảm bảo nền kinh tế – xã hội ổn định và phát triển, chính sách nông nghiệp cần đạt được những mục tiêu tổng quát sau:

– Chính sách nông nghiệp nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt mục tiêu bền vững: về kinh tế, ổn định xã hội và cân bằng môi trường sinh thái.

– Chính sách nông nghiệp nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt mục tiêu toàn diện: đa lĩnh vực, đa ngành, đa mục tiêu.

– Chính sách nông nghiệp nhằm phát triển nông nghiệp đạt mục tiêu hiệu quả kinh tế cao.

– Chính sách nông nghiệp nhằm phát triển nông nghiệp đạt mục tiêu an toàn lương thực, ổn định kinh tế vĩ mô.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân; Bài giảng phân tích chính sách nông nghiệp, text.xemtailieu)

Định nghĩa tóm tắt:

Chính sách Nông nghiệp có tên tiếng Anh là Agricultural policy.

Chính sách nông nghiệp là chính sách bảo vệ lợi ích kinh tế của nông dân thông qua các biện pháp như trợ giá, trợ cấp thu nhập trực tiếp và khuyến khích nâng cao hiệu quả thông qua việc hỗ trợ họ trong quá trình cơ giới hóa, áp dụng công nghệ mới và hình

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Chính sách nông nghiệp (Agricultural policy) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Chính sách Nông nghiệp (hay trong tiếng Anh là Agricultural policy). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.