[CPP] CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI KHÔNG HƯỞNG LÃI là gì? Tên tiếng Anh của Chứng chỉ tiền gửi không hưởng lãi là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Chứng chỉ tiền gửi không hưởng lãi.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Chứng chỉ tiền gửi không hưởng lãi Zero-Coupon Certificate of Deposit

Khái niệm Chứng chỉ tiền gửi không hưởng lãi

Chứng chỉ tiền gửi không hưởng lãi trong tiếng Anh là Zero-Coupon Certificate of Deposit.

Chứng chỉ tiền gửi không hưởng lãi (Zero-Coupon CD) là một loại chứng chỉ tiền gửi được mua với mức chiết khấu. 

Chứng chỉ tiền gửi không hưởng lãi khác với chứng chỉ tiền gửi truyền thống ở chỗ các khoản thanh toán lãi sẽ được trả một lần vào ngày đáo hạn.     

Chứng chỉ tiền gửi không hưởng lãi là một công cụ đầu tư hoặc tiết kiệm có rủi ro rất nhỏ. Loại chứng chỉ tiền gửi thường phù hợp với các nhà đầu tư bảo thủ, e ngại rủi ro.   

Đặc điểm Chứng chỉ tiền gửi không hưởng lãi 

Chứng chỉ tiền gửi không hưởng lãi (Zero-Coupon CD) thường được bán với mức chiết khấu cao, và sẽ thanh toán đầy đủ mệnh giá khi nó đáo hạn. 

Chứng chỉ tiền gửi không hưởng lãi được xem là một sản phẩm đầu tư có rủi ro thấp. 

Một người khi mua chứng chỉ tiền gửi không hưởng lãi, có nghĩa là họ đang đầu tư tiền với điều kiện không rút tiền trước khi khoản đầu tư đáo hạn, đồng thời tiền lãi sẽ được giữ cho đến cuối thời hạn đầu tư. 

Các chứng chỉ tiền gửi không hưởng lãi thường được bán nhiều nhất thông qua các công ty môi giới, tuy nhiên các ngân hàng cũng có thể phát hành loại chứng chỉ tiền gửi này.     

Ưu điểm của Chứng chỉ tiền gửi không hưởng lãi 

Việc đầu tư vào các chứng chỉ tiền gửi không hưởng lãi (Zero-Coupon CD) có những ưu điểm cơ bản sau đây:   

 – Có thể mua với mức chiết khấu đáng kể so với mệnh giá. 

 – Lợi suất đáo hạn có thể cao hơn một chút so với các chứng chỉ tiền gửi truyền thống. 

 – Là công cụ đầu tư có rủi ro thấp. 

 – Không có rủi ro tái đầu tư giống như các công cụ tài chính có trả lãi. 

Ở Mỹ, người sở hữu Zero-Coupon CD được bảo hiểm bởi FDIC, với giá trị lên tới 250.000 USD, vì vậy các nhà đầu tư ở đây vẫn được bảo đảm cho dù ngân hàng phát hành mất khả năng thanh toán hay phá sản. 

Nhược điểm của Chứng chỉ tiền gửi không hưởng lãi

Việc đầu tư vào các chứng chỉ tiền gửi không hưởng lãi (Zero-Coupon CD) có những nhược điểm cơ bản sau đây:   

 – Nhược điểm chính của chứng chỉ tiền gửi không hưởng lãi là các khoản thu nhập lãi có thể phải chịu thuế. 

 – Chứng chỉ tiền gửi không hưởng lãi được bán chủ yếu thông qua các công ty môi giới, vì vậy người mua có thể sẽ phải chịu phí môi giới. 

 – Một số loại chứng chỉ tiền gửi không hưởng lãi có thể bị thu hồi, hay chúng có thể được ngân hàng phát hành mua lại trước khi đáo hạn, và phát hành lại với lãi suất thấp hơn trước đó.

 – Các chứng chỉ tiền gửi không hưởng lãi không cung cấp nguồn thu nhập ổn định và liên tục, do chủ sở hữu phải đợi đến thời điểm đáo hạn để nhận khoản thanh toán một lần.  

(Theo Investopedia)

Định nghĩa tóm tắt:

Chứng chỉ tiền gửi không hưởng lãi có tên tiếng Anh là Zero-Coupon Certificate of Deposit.

Chứng chỉ tiền gửi không hưởng lãi (Zero-Coupon CD) là một loại chứng chỉ tiền gửi được mua với mức chiết khấu.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Chứng chỉ tiền gửi không hưởng lãi (Zero-Coupon Certificate of Deposit) là gì? Đặc điểm. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Chứng chỉ tiền gửi không hưởng lãi (hay trong tiếng Anh là Zero-Coupon Certificate of Deposit). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Đánh giá!

Trả lời

Your email address will not be published.