[CPP] CHƯƠNG TRÌNH ĐÓNG GÓP CỦA NHÂN VIÊN là gì? Tên tiếng Anh của Chương trình đóng góp của nhân viên là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Chương trình đóng góp của nhân viên.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Chương trình đóng góp của nhân viên Employee Contribution Plan

Khái niệm Chương trình đóng góp của nhân viên

Chương trình đóng góp của nhân viên trong tiếng Anh là Employee Contribution Plan.

Chương trình đóng góp của nhân viên là một chương trình tiết kiệm do người sử dụng lao động tài trợ, ở đó nhân viên tùy chọn tiết kiệm một phần khoản lương của họ trong tài khoản đầu tư. 

Các chương trình đóng góp của nhân viên phải tuân theo giới hạn đóng góp hàng năm do chính phủ đặt ra, và thường có các lợi ích về thuế như thuế trả sau/ thuế hoãn lại đối với lợi nhuận đầu tư cũng như có thể đóng góp tiếp thu nhập trước thuế vào tài khoản đầu tư.

Trong chương trình đóng góp của nhân viên, nhân viên sở hữu 100% các khoản đóng góp mà họ thực hiện. 

Một số công ty chỉ cho phép đóng góp của nhân viên lên đến một giới hạn nhất định, nhân viên không sở hữu toàn bộ khoản đóng góp cho đến khi nó được giao hoàn toàn (fully vest) sau vài năm tiếp tục làm việc sau đó.   

Đặc điểm Chương trình đóng góp của nhân viên     

Không giống như chương trình hưu trí có mức hưởng xác định trước (Defined-Benefit Plan) ở đó người sử dụng lao động trả cho nhân viên một khoản phúc lợi xác định trước khi họ nghỉ hưu. 

Phúc lợi của chương trình hưu trí có mức đóng xác định dựa trên số tiền mà nhân viên đóng góp được, người sử dụng lao động có qui định tỉ lệ phần trăm của khoản đóng góp đó hay không, cách nhân viên chọn đầu tư tiền vào chương trình và cách thực hiện các khoản đầu tư đó theo thời gian. 

Chương trình đóng góp của nhân viên chuyển rủi ro đầu tư từ người sử dụng lao động sang người lao động. Vì vậy, giá trị của chương trình đóng góp của nhân viên có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào hiệu suất của các khoản đầu tư của nó.   

Các chương trình đóng góp của nhân viên được thiết lập bởi người sử dụng lao động (nhà tài trợ chương trình) với sự tham gia của một bên thứ ba là các nhà quản trị quản lí chương trình cũng như lưu trữ các hồ sơ. 

Bên thứ ba này cung cấp nền tảng cho các quyền chọn đầu tư, phổ biến kiến thức cho người tham gia chương trình, giám sát tiết lộ thông tin và xử lí việc ủy quyền bỏ phiếu, giám sát việc tuân thủ các qui định cùng các dịch vụ khác.

Các chương trình đóng góp của nhân viên tại Mỹ gồm có các chương trình chương trình hưu trí có mức đóng xác định như chương trình hưu trí 401(k), 403(b), chương trình sở hữu cổ phiếu của nhân viên (ESOP) và chương trình chia sẻ lợi nhuận.   

Đầu tư vào các Chương trình đóng góp của nhân viên 

Nhân viên hoàn toàn chịu trách nhiệm với lựa chọn đầu tư vào chương trình đóng góp của nhân viên của họ. 

Hầu hết các chương trình đều cung cấp quyền chọn của nhiều loại quĩ tương hỗ đầu tư nợ và vốn chủ sở hữu khác nhau với đầy đủ các mức đa dạng hóa, chi phí, chiến thuật hay tập trung vào địa lí và mức vốn hóa. 

Bao gồm các quĩ tương hỗ trong nước và quốc tế, quĩ ngày mục tiêu, quĩ thu nhập cố định và các khoản đầu tư tiền mặt. 

Hầu hết các quyền chọn trong các chương trình đóng góp của nhân viên có xu hướng tương đối bảo thủ hay thụ động. Tuy nhiên, một số chương trình vẫn có các quyền chọn môi giới tự định thân hoặc quyền chọn cổ phiếu công ty có xu hướng mang nhiều rủi ro hơn.   

Các nghiên cứu chỉ ra rằng các chương trình đóng góp của nhân viên được đăng kí tự động, thường là chiến lược của một số quản trị viên sử dụng để bắt nhân viên bắt đầu tiết kiệm, có thành công hạn chế hơn trong việc khuyến khích nhân viên tham gia chương trình. 

Các nhân viên thường đóng góp với mức tỉ lệ thấp hơn mức tối ưu và nhiều trong số họ không sửa đổi lựa chọn đầu tư để phù hợp hơn.   

Tại Mỹ, các chương trình đóng góp của nhân viên phải tuân theo các qui tắc cũng như chịu sự giám sát của Bộ Lao động và Luật Đảm bảo Lợi tức Hưu trí cho Nhân Viên năm 1974 (ERISA).  

(Theo Investopedia)

Định nghĩa tóm tắt:

Chương trình đóng góp của nhân viên có tên tiếng Anh là Employee Contribution Plan.

Chương trình đóng góp của nhân viên là một chương trình tiết kiệm do người sử dụng lao động tài trợ, ở đó nhân viên tùy chọn tiết kiệm một phần khoản lương của họ trong tài khoản đầu tư.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Chương trình đóng góp của nhân viên (Employee Contribution Plan) là gì? Đặc điểm. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Chương trình đóng góp của nhân viên (hay trong tiếng Anh là Employee Contribution Plan). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Đánh giá!

Trả lời

Your email address will not be published.