Chuyển giao quyền sở hữu

[CPP] CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU là gì? Tên tiếng Anh của Chuyển giao quyền sở hữu là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Chuyển giao quyền sở hữu.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Chuyển giao quyền sở hữu Conveyance

Khái niệm Chuyển giao quyền sở hữu

Chuyển giao quyền sở hữu tiếng Anh là Conveyance.

Chuyển giao quyền sở hữu là hành vi chuyển quyền lợi sở hữu đối với một tài sản từ bên A sang bên B. Chuyển giao quyền sở hữu được thể hiện trên văn bản, ví dụ như chứng thư hoặc hợp đồng thuê, chuyển quyền sở hữu hợp pháp của một tài sản từ người bán sang người mua. Thuật ngữ này được dùng nhiều nhất trong lĩnh vực bất động sản.

Chuyển giao quyền sở hữu được thể hiện trên hợp đồng bằng văn bản giữa người bán và người mua, ghi rõ giá mua theo thỏa thuận và ngày chuyển nhượng thực tế, cũng như nghĩa vụ và trách nhiệm của cả hai bên.

Đặc điểm của Chuyển giao quyền sở hữu

Chuyển giao quyền sở hữu được thẻ hiện dưới dạng một hợp đồng, có nghĩa là cả người mua và người bán đều bị ràng buộc về mặt pháp lí để thực hiện nghĩa vụ của mình. Nếu một trong hai bên không làm như vậy, bên kia có thể đưa bên vi phạm ra tòa để thực thi hợp đồng hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Việc chuyển giao quyền sở hữu đảm bảo rằng người mua được thông báo trước về bất kì hạn chế nào đối với tài sản, ví dụ như liệu tài sản đó có đang bị thế chấp hay không, và đảm bảo cho người mua quyền sở hữu đầy đủ tính pháp lí đối với tài sản. Nhiều người mua mua bảo hiểm quyền sở hữu để đề phòng tình huống gian lận trong quá trình chuyển giao quyền sở hữu.

Chuyển giao quyền sở hữu bất động sản

Chuyển giao quyền sở hữu là một thuật ngữ chung áp dụng theo nghĩa pháp lí ngoài lĩnh vực bất động sản nhà ở. Việc chuyển giao quyền sở hữu các giao dịch bất động sản được thể hiện dưới hình thức chứng thư bán hàng.

Thông thường, quá trình chuyển giao quyền sở hữu bất động sản sẽ bao gồm việc đánh giá các khoản thế chấp và các điều khoản khác, đảm bảo tất cả các điều kiện đã được đáp ứng, giải quyết tất cả các khoản thuế và phí với bên liên quan trước khi chuyển nhượng, xác nhận tài chính và chuẩn bị tất cả các tài liệu để thực hiện chuyển giao. 

Các tài liệu được cung cấp để chuyển giao thường bao gồm chứng thư, tài liệu thế chấp, giấy chứng nhận thế chấp, bảo hiểm quyền sở hữu và bất kì thỏa thuận nào liên quan đến bất động sản.

Chuyển giao quyền sở hữu trong ngành dầu khí

Chuyển giao quyền sở hữu cũng áp dụng cho ngành dầu khí. Vì đất đai là một dạng bất động sản có quyền sử dụng gắn liền, các công ty khai thác thường sử dụng thuật ngữ chuyển giao để chỉ các hợp đồng chuyển giao quyền công ty hoặc quyền sở hữu một số lô đất nhất định. 

Hợp đồng chuyển giao phổ biến nhất là hợp đồng cấp quyền khoáng sản mà không chuyển giao quyền sở hữu đất. Ngoài ra, hợp đồng chuyển giao cũng được sử dụng cấp quyền cho một công ty hoạt động trên phạm vi một tài sản trên đất liền. Chủ đất sẽ được bồi thường khi chuyển các quyền này cho công ty khai thác.

(Theo Investopedia)

Định nghĩa tóm tắt:

Chuyển giao quyền sở hữu có tên tiếng Anh là Conveyance.

Chuyển giao quyền sở hữu là hành vi chuyển quyền lợi sở hữu đối với một tài sản từ bên A sang bên B. Chuyển giao quyền sở hữu được thể hiện trên văn bản, ví dụ như chứng thư hoặc hợp đồng thuê, chuyển quyền sở hữu hợp pháp của một tài sản từ người bán sang người mua.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Chuyển giao quyền sở hữu (Conveyance) là gì? Đặc điểm. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Chuyển giao quyền sở hữu (hay trong tiếng Anh là Conveyance). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.