[CPP] CỔ ĐÔNG LỚN là gì? Tên tiếng Anh của Cổ đông lớn là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Cổ đông lớn.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Cổ đông lớn Blockholder

Khái niệm Cổ đông lớn

Cổ đông lớn trong tiếng Anh là Blockholder.

Cổ đông lớn là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty phát hành.

Về mặt cổ phần, những cổ đông lớn này có thể ảnh hưởng đến công ty bằng các quyền biểu quyết được trao nhờ cổ phần của họ.

Đặc điểm của Cổ đông lớn

Cổ đông lớn là cổ đông có ảnh hưởng đến công ty vì sở hữu khối lượng đáng kể cổ phiếu hoặc trái phiếu của công ty.

Nói chung, không có một con số qui định cụ thể về số lượng cổ phiếu để xác định cổ đông đó lớn.

Các công ty thường sẽ theo dõi mức độ sở hữu của các cổ đông để biết được cách thức cổ phiếu được giao dịch trên thị trường mở và nó thuộc sở hữu của ai.

Nhận thức về quyền sở hữu rất quan trọng vì những ảnh hưởng mang lại liên quan đến phát hành cổ phiếu.

Các công ty phát hànhcổ phiếu phổ thông‘> cổ phiếu phổ thông (Common stock) và cổ phiếu ưu đãi (Preferred stock) với các điều khoản và đặc quyền khác nhau.

Hầu hết các cổ phiếu phổ thông sẽ đi kèm với quyền biểu quyết, cho phép cổ đông có quyền bỏ phiếu về các khía cạnh nhất định của công ty. Các cổ đông thường bỏ phiếu về những việc như bầu cử giám đốc, phát hành chứng khoán mới, hành động của công ty và những thay đổi hoạt động đáng kể.

Nhiều cổ đông bỏ phiếu thông qua tổ chức proxy, tuy nhiên các cổ đông cũng có thể tham dự các cuộc họp cổ đông của công ty để bỏ phiếu.

Cổ đông thường nhận được một quyền biểu quyết cho mỗi một cổ phiếu phổ thông và có thể có quyền biểu quyết khác với các loại cổ phiếu khác.

Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi thường không có quyền biểu quyết. Khi một cổ đông là một cổ đông lớn, quyền biểu quyết của họ trở nên có ảnh hưởng hơn. Trong nhiều trường hợp, các cổ đông có thể tích lũy thêm cổ phiếu để tăng quyền biểu quyết và tiếng nói trong trường hợp họ có vấn đề với công ty.

Những cổ đông lớn này được biết đến là nhà hoạt động chính trị (Activitist).

Giám đốc điều hành công ty tại công ty cũng có thể tìm cách nắm giữ vị thế cổ phần đáng kể để kiểm soát quyền biểu quyết.

Nhà hoạt động chính trị

Các nhà đầu tư hoạt động chính trị thường sở hữu ít nhất 5% số cổ phiếu của công ty, khiến họ trở thành những cổ đông lớn.

Họ sử dụng quyền bỏ phiếu của mình để vận động hành lang để thay đổi tại công ty. Họ viết thư cho ban quản lí công ty và làm nổi bật các khu vực mà họ cảm thấy đang hoạt động kém.

Một trong những cách quan trọng nhất mà cổ đông lớn sử dụng để bắt đầu thay đổi tại công ty là thông qua ban giám đốc.

Các nhà đầu tư hoạt động chính trị thường sẽ kiến nghị sao cho các ghế trong hội đồng quản trị tham gia nhiều hơn vào các quyết định quản lí của công ty.

Các cổ đông lớn và nhà đầu tư hoạt động chính trị cũng có thể có ảnh hưởng đến giá trị giao dịch giá cổ phiếu của công ty.

Các nhà đầu tư lớn như Warren Buffett và Berkshire Hathaway thường khen ngợi cách quản lí công ty hoặc hỗ trợ các quyết định của công ty giúp tăng giá cổ phiếu.

Trong các trường hợp khác, một nhà hoạt động chính trị sẽ phân tích về thách thức và vấn đề tài chính của công ty có thể có tác động tiêu cực đến giá cổ phiếu.

Ví dụ về các cổ đông lớn thường có ảnh hưởng đáng kể đến công ty giao dịch đại chúng ở Mỹ như Warren Buffett, Starboard Value, Pers Breath Square Capital Management, ValueAct Capital Partners và ThirdPoint Partners.

(Theo Investopedia)

Định nghĩa tóm tắt:

Cổ đông lớn có tên tiếng Anh là Blockholder.

Cổ đông lớn là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty phát hành.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Cổ đông lớn (Blockholder) là gì? Đặc điểm. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Cổ đông lớn (hay trong tiếng Anh là Blockholder). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.