[CPP] CÔNG TY THU HỒI NỢ là gì? Tên tiếng Anh của Công ty thu hồi nợ là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Công ty thu hồi nợ.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Công ty thu hồi nợ Collection Agency

Khái niệm Công ty thu hồi nợ

Công ty thu hồi nợ hay công ty thu nợ trong tiếng Anh là Collection Agency.

Công ty thu hồi nợ là một công ty được sử dụng bởi những người cho vay, hoặc chủ nợ, để thu hồi nợ quá hạn hoặc các tài khoản vỡ nợ. Thông thường, một chủ nợ sẽ thuê một công ty hồi thu nợ sau khi họ đã thực hiện nhiều lần thất bại để thu hồi các khoản phải thu của mình.

Người cho vay hoặc chủ nợ có thể thuê bên thứ ba (công ty thu nợ) thực hiện hoạt động thu hồi nợ từ khách hàng thay mình hoặc có một phận nội bộ hoặc công ty con đảm đương hoạt động thu hồi nợ.

Công ty thu hồi nợ hoạt động như thế nào?

Trong trường hợp người vay (con nợ) thanh toán

Nếu người vay trả nợ do nỗ lực của công ty thu hồi nợ thì chủ nợ sẽ trả cho công ty thu hồi nợ một tỉ lệ phần trăm trên tài sản mà công ty đó thu hồi được. Tùy thuộc vào thỏa thuận ban đầu được kí kết với chủ nợ, con nợ có thể phải trả toàn bộ nợ cùng một lúc, hoặc một phần khoản nợ tại một thời điểm xác định.

Trong trường hợp người vay không trả tiền

Nếu người đi vay vẫn không trả tiền hoặc không thể trả hết khoản nợ còn thiếu, công ty thu hồi nợ có thể cập nhật báo cáo tín dụng của người vay với trạng thái ‘thu nợ’, dẫn đến giảm điểm tín dụng cá nhân.

Điểm tín dụng thấp có thể ảnh hưởng đến cơ hội nhận được khoản vay trong dài hạn của một cá nhân, vì tài khoản trong tình trạng thu nợ có thể vẫn còn trên báo cáo tín dụng của họ trong bảy năm.

Một số biện pháp thu hồi nợ được sử dụng

Các công ty thu hồi nợ triển khai nhiều biện pháp để thu hồi nợ hiệu quả nhất, chẳng hạn như:

– Gọi cho con nợ bao cồm cả số điện thoại cá nhân và số điện thoại văn phòng làm việc

– Gửi nhiều thông báo thanh toán trễ cho con nợ

– Liên lạc với con nợ, gia đình, bạn bè và hàng xóm của con nợ để xác nhận thông tin liên hệ của con nợ

– Xuất hiện ở trước cửa nhà của con nợ

(Tài liệu tham khảo: Investopedia)

Định nghĩa tóm tắt:

Công ty thu hồi nợ có tên tiếng Anh là Collection Agency.

Công ty thu hồi nợ là một công ty được sử dụng bởi những người cho vay, hoặc chủ nợ, để thu hồi nợ quá hạn hoặc các tài khoản vỡ nợ. Thông thường, một chủ nợ sẽ thuê một công ty hồi thu nợ sau khi họ đã thực hiện nhiều lần thất bại để thu hồi các khoản phải thu của mình.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Công ty thu hồi nợ (Collection Agency) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Công ty thu hồi nợ (hay trong tiếng Anh là Collection Agency). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.