Đánh giá nhanh nông thôn

[CPP] ĐÁNH GIÁ NHANH NÔNG THÔN là gì? Tên tiếng Anh của Đánh giá nhanh nông thôn là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Đánh giá nhanh nông thôn.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Đánh giá nhanh nông thôn Rapid Rural Appraisal – RRA

Khái niệm Đánh giá nhanh nông thôn

Đánh giá nhanh nông thôn trong tiếng Anh được gọi là Rapid Rural Appraisal – RRA.

Thuật ngữ ‘Đánh giá nhanh nông thôn’ trong khuôn khổ phát triển nông nghiệp có thể được dùng để miêu tả bất kì phương pháp luận mới nào sử dụng nhóm nghiên cứu nhiều chuyên ngành cùng làm việc với nông dân và lãnh đạo của cộng đồng để phát triển một cách nhanh chóng và hệ thống. 

Một loạt các hoạt động liệt kê dưới đây có thể sử dụng phương pháp RRA:

– Đánh giá nhu cầu phát triển nông nghiệp và phát triển chung khác của cộng đồng

– Xác định các vấn đề cần ưu tiên để tiếp tục nghiên cứu phát triển

 -Đánh giá khả năng thực hiện (theo cả tiêu chuẩn xã hội lẫn kĩ thuật)

– Xác định các điểm cần ưu tiên trong hoạt động phát triển. Tiến hành các hoạt động phát triển

– Giám sát hoạt động phát triển. 

Lịch sử phát triển

Đánh giá nhanh nông thôn ra đời là do sự thất bại của quan điểm phát triển nông thôn của những năm 1950 – 1960 ở các nước đang phát triển chỉ bằng các biện pháp tài chính và kĩ thuật – mà điển hình là cuộc Cách mạng Xanh. 

Từ những năm 1970, việc chuyển giao kĩ thuật cho thấy không giải quyết được những vấn đề ở các nước đang phát triển. 

Từ sự thất bại trên, những người làm công tác phát triển không còn nhìn cộng đồng một cách phiến diện mà xem cộng đồng là một hệ thống bao gồm nhiều khía cạnh tác động lẫn nhau và từ quan điểm này phát triển nhiều phương pháp nghiên cứu có tính toàn diện hơn. 

Các phương pháp Đánh giá nhanh ở nông thôn chịu ảnh hưởng của nhân học (dân tộc học) xem trọng quan điểm của đối tượng khảo sát vì dựa trên nguyên tắc những cá nhân khác nhau nhận thức và lí giải thực tế khác nhau.

Do đó các phương pháp của Đánh giá nông thôn có sự tham gia (PRA) có tính toàn diện hơn, linh động hơn. Ngày nay RRA và PRA được áp dụng trong nhiều lĩnh vực như nghiên cứu nghèo đói, nhà ở đô thị, các vấn đề sức khỏe, môi trường, vv…

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Qui hoạch Phát triển Nông thôn, PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông, NXB Nông nghiệp Hà Nội, 2004. Bộ công cụ đánh giá nông thôn có sự tham gia – PRA, Chương trình khuyến nông có sự tham gia – PAEX, NXB Nông nghiệp, 2012)

Định nghĩa tóm tắt:

Đánh giá nhanh nông thôn có tên tiếng Anh là Rapid Rural Appraisal – RRA.

Đánh giá nhanh nông thôn có thể được dùng để miêu tả bất kì phương pháp luận mới nào sử dụng nhóm nghiên cứu nhiều chuyên ngành cùng làm việc với nông dân và lãnh đạo của cộng đồng để phát triển một cách nhanh chóng và hệ thống.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Đánh giá nhanh nông thôn (Rapid Rural Appraisal – RRA) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Đánh giá nhanh nông thôn (hay trong tiếng Anh là Rapid Rural Appraisal – RRA). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Đánh giá!

Trả lời

Your email address will not be published.