[CPP] DANH MỤC NGUỒN LỰC là gì? Tên tiếng Anh của Danh mục nguồn lực là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Danh mục nguồn lực.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Danh mục nguồn lực List Of Resources

Khái niệm Danh mục nguồn lực

Danh mục nguồn lực trong tiếng Anh gọi là List Of Resources.

Danh mục nguồn lực đưa ra một cách tổng hợp các nguồn lực của doanh nghiệp. Có 4 nhóm nguồn lực chính trong danh mục: Gót chân Asin, vương miện, người đang ngủ, hố đen.

Bảng: Danh mục nguồn lực

  

Cao

Gót chân Asin

Các nguồn lực khác biệt so với đối thủ cạnh tranh và có giá trị với khách hàng.

 Vương miện

Các nguồn lực giúp tạo ra sự khác biệt trong quá trình cung ứng giá trị cho khách hàng.

Thấp

Người đang ngủ

Các nguồn lực tại thời điểm hiện tại ít quan trọng nhưng có thể rất quan trọng trong tương lai.

Hố đen

Các nguồn lực chúng ta có thế mạnh nhưng không mang lại giá trị cho khách hàng.

                       Thấp

                           Cao

Phân tích các nhóm nguồn lực

Vương miện: Đây là những nguồn lực doanh nghiệp có được, mạnh hơn đối thủ cạnh tranh và đem lại giá trị cho khách hàng. Do đó, nguồn lực này cần được bảo vệ và đảm bảo để duy trì lợi thế cạnh tranh. 

Tuy nhiên, các nhà quản lí cũng đồng thời phải trả lời câu hỏi liệu nguồn lực này có đảm bảo cho sự thành công tiếp theo hay không. Điều cần lưu ý đó là thành công hôm nay không đảm bảo cho thành công tiếp theo do yêu cầu của khách hàng luôn thay đổi.

Hố đen: Là những nguồn lực doanh nghiệp có thế mạnh nhưng lại không tạo ra gía trị cho doanh nghiệp. 

Những nguồn lực này có thể đem giá trị cho khách hàng trong quá khứ nhưng hiện tại thì không. Thế giới và khách hàng luôn thay đổi. Các nhà quản trị cần có tầm nhìn dài hạn với những nguồn lực này và đánh giá chi phí để duy trì chúng. Doanh nghiệp có thể cắt giảm nguồn lực này và sử dụng chúng ở một công việc gì đó để nâng cao hiệu quả của chúng.

Gót chân Asin: Đối thủ cạnh tranh thì mạnh mà doanh nghiệp lại yếu thế và cùng thời điểm đó, nguồn lực này là quan trọng trong việc tạo ra giá trị khách hàng, như vậy nguồn lực cần phải củng cố mạnh hơn nữa. Sự thiếu hụt của nguồn lực như vậy có thể gây ra những tổn hại nếu không được sử dụng đúng cách.

Người đang ngủ: Cuối cùng, nguồn lực này không tạo nên lợi thế cạnh tranh và cũng không quan trọng trong việc tạo nên giá trị khách hàng. Chúng không quan trọng trong hiện tại nhưng có thể quan trọng trong tương lai.

Mô hình danh mục nguồn lực trên đưa ra một tóm lược hữu ích về nguồn lực của doanh nghiệp, từ đó có thể chú trọng vào một số nhân tố cần được quan tâm và phát triển.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị Marketing, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Định nghĩa tóm tắt:

Danh mục nguồn lực có tên tiếng Anh là List Of Resources.

Danh mục nguồn lực đưa ra một cách tổng hợp các nguồn lực của doanh nghiệp. Có 4 nhóm nguồn lực chính trong danh mục: Gót chân Asin, vương miện, người đang ngủ, hố đen.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Danh mục nguồn lực (List Of Resources) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Danh mục nguồn lực (hay trong tiếng Anh là List Of Resources). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.