Danh mục Tôn giáo & các Tổ chức Tôn giáo ở Việt Nam

[CPP] Bài viết tìm hiểu về khái niệm Tôn giáocác tổ chức Tôn giáo (được Nhà nước công nhận hoạt động) tại Việt Nam.

Tôn giáo & Tổ chức Tôn giáo

Tôn giáo là gì?
Tôn giáo là gì?

Tôn giáo là gì?

Theo Wikipedia, Tôn giáo hay đạo có thể được định nghĩa là một hệ thống văn hóa của các hành vi và thực hành được chỉ định, quan niệm về thế giới, các kinh sách, địa điểm linh thiêng, lời tiên tri, đạo đức, hoặc tổ chức, liên quan đến nhân loại với các yếu tố siêu nhiên, siêu việt hoặc tâm linh. Tuy nhiên, hiện tại chưa có sự đồng thuận học thuật về những gì chính xác cấu thành một tôn giáo. Chúng ta sẽ tìm hiểu bài riêng về Tôn giáo, Tôn giáo nào có nhiều tín đồ nhất…

Tổ chức Tôn giáo là gì?

Tổ chức tôn giáo là tập hợp tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành của một tôn giáo được tổ chức theo một cơ cấu nhất định được Nhà nước công nhận nhằm thực hiện các hoạt động tôn giáo.

Bảng tra cứu Tôn giáo & Tổ chức Tôn giáo tại Việt Nam

Việt Nam có bao nhiêu Tôn giáo và bao nhiêu Tổ chức Tôn giáo?

Danh mục các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam được Nhà nước công nhận và cấp đăng ký hoạt động (Dữ liệu cập nhật đến ngày 01/11/2018).

Hiện nay có 42 Tổ chức Tôn giáo thuộc 16 Tôn giáo được công nhận và cấp đăng ký hoạt động.

Mã số  

 Tôn giáo

 

Tổ chức tôn giáo Số tổ chức tôn giáo
1 Phật giáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam 1
2 Công giáo Giáo hội Công giáo Việt Nam 2
3 Tin lành 1. Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) 3
2. Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) 4
3. Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam 5
4. Hội thánh Mennonite Việt Nam 6
5. Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam 7
6. Hội thánh Tin lành Trưởng lão Việt Nam 8
7. Tổng Hội Báp tít Việt Nam 9
8. Giáo hội Báp tít Việt Nam 10
9. Hội thánh Phúc Âm Ngũ tuần Việt Nam (Cấp đăng ký hoạt động) 11
10. Hội thánh Phúc âm Toàn vẹn Việt Nam (Cấp đăng ký hoạt động) 12
 

 

4

 

 

Cao Đài

1. Hội thánh Cao Đài Tây Ninh 13
2. Hội thánh Cao Đài Tiên ThiênHôHôiH

 

14
3. Hội thánh Cao Đài Chơn lý 15
4. Hội thánh Cao Đài Minh Chơn đạo 16
5. Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo 17
6. Hội thánh Cao Đài Cầu kho Tam quan 18
7. Hội thánh truyền giáo Cao Đài 19
8. Hội thánh Cao Đài Việt Nam Bình Đức 20
9. Hội thánh Cao Đài Bạch y liên hoàn Chơn lý 21
10. Hội thánh Cao Đài Chiếu Minh Long Châu 22
11. Pháp môn Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh vô vi 23
5 Phật giáo Hòa Hảo Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo 24
 

 

 

6

 

 

 

Hồi giáo 1. Ban Đại diện Công đồng Hồi giáo TP. Hồ Chí Minh 25
2. Ban Quản trị thánh đường Al noor Hà Nội 26
3. Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang 27
4. Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh Tây Ninh 28
5. Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận 29
6. Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận 30
7. Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh Ninh Thuận 31
7 Tôn giáo Baha’i Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam 32
8 Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam 33
9 Đạo Tứ Ân Hiếu nghĩa Đạo Tứ Ân Hiếu nghĩa 34
10 Bửi Sơn Kỳ hương Bửi Sơn Kỳ hương 35
11 Giáo hội Phật đường Nam Tông Minh Sư đạo Giáo hội Phật đường Nam Tông Minh Sư đạo 36
12 Hội thánh Minh lý đạo – Tam Tông Miếu Hội thánh Minh lý đạo – Tam Tông Miếu 37
13 Chăm Bà la môn 1. Hội đồng chức sắc Chăm Bà la môn tỉnh Ninh Thuận 38
2. Hội đồng chức sắc Chăm Bà la môn tỉnh Bình Thuận 39
14 Giáo hội Các thành hữu Ngày sau của Chúa Giê su Ky tô (Mormon) Giáo hội Các thành hữu Ngày sau của Chúa Giê su Ky tô (Mormon) 40
15 Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn (Cấp đăng ký hoạt động) Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn 41
16 Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam 42

 

Nguồn: Danh mục Tôn giáo Việt Nam ban hành theo Quyết định số 121-TCTK/PPCĐ ngày 02 tháng 3 năm 1979 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Bên trên là bảng Tôn giáo & các Tổ chức Tôn giáo được nhà nước công nhận hoạt động.

? Danh mục Tôn giáo & các Tổ chức Tôn giáo ở Việt Nam theo thứ tự A-Z
5/5 - (5 bình chọn)

Trả lời

Your email address will not be published.