[CPP] Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp ). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Bắc Kạn có 8 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 1 thành phố thuộc tỉnh, và 7 huyện.

Danh sách các huyện của Bắc Kạn

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Bắc Kạn được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.
STTHuyện
1Thành phố Bắc Kạn
2Huyện Ba Bể
3Huyện Bạch Thông
4Huyện Chợ Đồn
5Huyện Chợ Mới
6Huyện Na Rì
7Huyện Ngân Sơn
8Huyện Pác Nặm

Bắc Kạn có bao nhiêu đơn vị cấp huyện?

  • Bắc Kạn có 1 thành phố thuộc tỉnh
  • Bắc Kạn có 7 huyện

Danh sách các đơn vị cấp huyện của Bắc Kạn mời các bạn xem lại phần trên!

Đơn vị cấp huyện trung tâm của Bắc Kạn là gì?

  • Trung tâm của Bắc Kạn là Thành phố Bắc Kạn (tỉnh lỵ).
5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Your email address will not be published.