[CPP] Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp ). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Bắc Ninh có 8 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 1 thành phố thuộc tỉnh, 1 thị xã 6 huyện.

Danh sách các huyện của Bắc Ninh

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Bắc Ninh được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.
STTDanh mục ĐVHC cấp Huyện tỉnh Bắc Ninh
1Thành phố Bắc Ninh
2Thị xã Từ Sơn
3Huyện Gia Bình
4Huyện Lương Tài
5Huyện Quế Võ
6Huyện Thuận Thành
7Huyện Tiên Du
8Huyện Yên Phong

Bắc Ninh có bao nhiêu đơn vị cấp huyện?

  • Bắc Ninh có 1 thành phố thuộc tỉnh
  • Bắc Ninh có 1 thị xã
  • Bắc Ninh có 6 huyện

Danh sách các đơn vị cấp huyện của Bắc Ninh mời các bạn xem lại phần trên!

Đơn vị cấp huyện trung tâm của Bắc Ninh là gì?

  • Trung tâm của Bắc Ninh là Thành phố Bắc Ninh (tỉnh lỵ).
5/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Your email address will not be published.