[CPP] Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp ). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Cao Bằng có 10 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 1 thành phố thuộc tỉnh 9 huyện.

Danh sách các huyện của Cao Bằng

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Cao Bằng được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.
STTDanh mục ĐVHC cấp Huyện tỉnh Cao Bằng
1Thành phố Cao Bằng
2Huyện Bảo Lạc
3Huyện Bảo Lâm
4Huyện Hạ Lang
5Huyện Hà Quảng
6Huyện Hòa An
7Huyện Nguyên Bình
8Huyện Quảng Hòa
9Huyện Thạch An
10Huyện Trùng Khánh

Cao Bằng có bao nhiêu đơn vị cấp huyện?

  • Cao Bằng có 1 thành phố thuộc tỉnh
  • Cao Bằng có 9 huyện

Danh sách các đơn vị cấp huyện của Cao Bằng mời các bạn xem lại phần trên!

Đơn vị cấp huyện trung tâm của Cao Bằng là gì?

  • Trung tâm của Cao Bằng là Thành phố Cao Bằng (tỉnh lỵ).
5/5 - (6 bình chọn)

Trả lời

Your email address will not be published.