[CPP] Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp ). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Đắk Nông có 8 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 1 thành phố thuộc tỉnh 7 huyện.

Danh sách các huyện của Đắk Nông

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Đắk Nông được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.
STTDanh mục ĐVHC cấp Huyện tỉnh Đắk Nông
1Thành phố Gia Nghĩa
2Huyện Cư Jút
3Huyện Đắk Glong
4Huyện Đắk Mil
5Huyện Đắk R’lấp
6Huyện Đắk Song
7Huyện Krông Nô
8Huyện Tuy Đức

Đắk Nông có bao nhiêu đơn vị cấp huyện?

  • Đắk Nông có 1 thành phố thuộc tỉnh
  • Đắk Nông có 7 huyện

Danh sách các đơn vị cấp huyện của Đắk Nông mời các bạn xem lại phần trên!

Đơn vị cấp huyện trung tâm của Đắk Nông là gì?

  • Trung tâm của Đắk Nông là Thành phố Gia Nghĩa (tỉnh lỵ).
5/5 - (6 bình chọn)

Trả lời

Your email address will not be published.