[CPP] Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp ). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Đồng Tháp có 12 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 2 thành phố thuộc tỉnh, 1 thị xã 9 huyện.

Danh sách các huyện của Đồng Tháp

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Đồng Tháp được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.
STTDanh mục ĐVHC cấp Huyện tỉnh Đồng Tháp
1Thành phố Cao Lãnh
2Thành phố Sa Đéc
3Thị xã Hồng Ngự
4Huyện Cao Lãnh
5Huyện Châu Thành
6Huyện Hồng Ngự
7Huyện Lai Vung
8Huyện Lấp Vò
9Huyện Tam Nông
10Huyện Tân Hồng
11Huyện Thanh Bình
12Huyện Tháp Mười

Đồng Tháp có bao nhiêu đơn vị cấp huyện?

  • Đồng Tháp có 2 thành phố thuộc tỉnh
  • Đồng Tháp có 1 thị xã
  • Đồng Tháp có 9 huyện

Danh sách các đơn vị cấp huyện của Đồng Tháp mời các bạn xem lại phần trên!

Đơn vị cấp huyện trung tâm của Đồng Tháp là gì?

  • Trung tâm của Đồng Tháp là Thành phố Cao Lãnh (tỉnh lỵ).
5/5 - (6 bình chọn)

Trả lời

Your email address will not be published.