[CPP] Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp ). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Gia Lai có 17 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 1 thành phố thuộc tỉnh, 2 thị xã 14 huyện.

Danh sách các huyện của Gia Lai

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Gia Lai được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.
STTDanh mục ĐVHC cấp Huyện tỉnh Gia Lai
1Thành phố Pleiku
2Thị xã An Khê
3Thị xã Ayun Pa
4Huyện Chư Păh
5Huyện Chư Prông
6Huyện Chư Pưh
7Huyện Chư Sê
8Huyện Đắk Đoa
9Huyện Đak Pơ
10Huyện Đức Cơ
11Huyện Ia Grai
12Huyện Ia Pa
13Huyện K’Bang
14Huyện Kông Chro
15Huyện Krông Pa
16Huyện Mang Yang
17Huyện Phú Thiện

Gia Lai có bao nhiêu đơn vị cấp huyện?

  • Gia Lai có 1 thành phố thuộc tỉnh
  • Gia Lai có 2 thị xã
  • Gia Lai có 14 huyện

Danh sách các đơn vị cấp huyện của Gia Lai mời các bạn xem lại phần trên!

Đơn vị cấp huyện trung tâm của Gia Lai là gì?

  • Trung tâm của Gia Lai là Thành phố Pleiku (tỉnh lỵ).
5/5 - (6 bình chọn)

Trả lời

Your email address will not be published.