[CPP] Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp ). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Hà Tĩnh có 13 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 1 thành phố thuộc tỉnh, 2 thị xã 10 huyện.

Danh sách các huyện của Hà Tĩnh

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Hà Tĩnh được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.
STTDanh mục ĐVHC cấp Huyện tỉnh Hà Tĩnh
1Thành phố Hà Tĩnh
2Thị xã Hồng Lĩnh
3Thị xã Kỳ Anh
4Huyện Can Lộc
5Huyện Cẩm Xuyên
6Huyện Đức Thọ
7Huyện Hương Khê
8Huyện Hương Sơn
9Huyện Kỳ Anh
10Huyện Lộc Hà
11Huyện Nghi Xuân
12Huyện Thạch Hà
13Huyện Vũ Quang

Hà Tĩnh có bao nhiêu đơn vị cấp huyện?

  • Hà Tĩnh có 1 thành phố thuộc tỉnh
  • Hà Tĩnh có 2 thị xã
  • Hà Tĩnh có 10 huyện

Danh sách các đơn vị cấp huyện của Hà Tĩnh mời các bạn xem lại phần trên!

Đơn vị cấp huyện trung tâm của Hà Tĩnh là gì?

  • Trung tâm của Hà Tĩnh là Thành phố Hà Tĩnh (tỉnh lỵ).
5/5 - (6 bình chọn)

Trả lời

Your email address will not be published.