[CPP] Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp ). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Hải Dương có 12 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 2 thành phố thuộc tỉnh, 1 thị xã 9 huyện.

Danh sách các huyện của Hải Dương

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Hải Dương được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.
STTDanh mục ĐVHC cấp Huyện tỉnh Hải Dương
1Thành phố Hải Dương
2Thành phố Chí Linh
3Thị xã Kinh Môn
4Huyện Bình Giang
5Huyện Cẩm Giàng
6Huyện Gia Lộc
7Huyện Kim Thành
8Huyện Nam Sách
9Huyện Ninh Giang
10Huyện Thanh Hà
11Huyện Thanh Miện
12Huyện Tứ Kỳ

Hải Dương có bao nhiêu đơn vị cấp huyện?

  • Hải Dương có 2 thành phố thuộc tỉnh
  • Hải Dương có 1 thị xã
  • Hải Dương có 9 huyện

Danh sách các đơn vị cấp huyện của Hải Dương mời các bạn xem lại phần trên!

Đơn vị cấp huyện trung tâm của Hải Dương là gì?

  • Trung tâm của Hải Dương là Thành phố Hải Dương (tỉnh lỵ).
5/5 - (6 bình chọn)

Trả lời

Your email address will not be published.