[CPP] Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp ). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Hậu Giang có 8 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 2 thành phố thuộc tỉnh, 1 thị xã 5 huyện.

Danh sách các huyện của Hậu Giang

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Hậu Giang được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.
STTDanh mục ĐVHC cấp Huyện tỉnh Hậu Giang
1Thành phố Vị Thanh
2Thành phố Ngã Bảy
3Thị xã Long Mỹ
4Huyện Châu Thành
5Huyện Châu Thành A
6Huyện Long Mỹ
7Huyện Phụng Hiệp
8Huyện Vị Thủy

Hậu Giang có bao nhiêu đơn vị cấp huyện?

  • Hậu Giang có 2 thành phố thuộc tỉnh
  • Hậu Giang có 1 thị xã
  • Hậu Giang có 5 huyện

Danh sách các đơn vị cấp huyện của Hậu Giang mời các bạn xem lại phần trên!

Đơn vị cấp huyện trung tâm của Hậu Giang là gì?

  • Trung tâm của Hậu Giang là Thành phố Vị Thanh (tỉnh lỵ).
5/5 - (6 bình chọn)

Trả lời

Your email address will not be published.