[CPP] Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp ). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Khánh Hòa có 9 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 2 thành phố thuộc tỉnh, 1 thị xã 6 huyện.

Danh sách các huyện của Khánh Hòa

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Khánh Hòa được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.
STTDanh mục ĐVHC cấp Huyện tỉnh Khánh Hòa
1Thành phố Cam Ranh
2Thành phố Nha Trang
3Thị xã Ninh Hòa
4Huyện Cam Lâm
5Huyện đảo Trường Sa
6Huyện Diên Khánh
7Huyện Khánh Sơn
8Huyện Khánh Vĩnh
9Huyện Vạn Ninh

Khánh Hòa có bao nhiêu đơn vị cấp huyện?

  • Khánh Hòa có 2 thành phố thuộc tỉnh
  • Khánh Hòa có 1 thị xã
  • Khánh Hòa có 6 huyện

Danh sách các đơn vị cấp huyện của Khánh Hòa mời các bạn xem lại phần trên!

Đơn vị cấp huyện trung tâm của Khánh Hòa là gì?

  • Trung tâm của Khánh Hòa là Thành phố Nha Trang (tỉnh lỵ).
5/5 - (6 bình chọn)

Trả lời

Your email address will not be published.