[CPP] Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp ). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Lâm Đồng có 12 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 2 thành phố thuộc tỉnh 10 huyện.

Danh sách các huyện của Lâm Đồng

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Lâm Đồng được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.
STTDanh mục ĐVHC cấp Huyện tỉnh Lâm Đồng
1Thành phố Bảo Lộc
2Thành phố Đà Lạt
3Huyện Bảo Lâm
4Huyện Cát Tiên
5Huyện Di Linh
6Huyện Đạ Huoai
7Huyện Đạ Tẻh
8Huyện Đam Rông
9Huyện Đơn Dương
10Huyện Đức Trọng
11Huyện Lạc Dương
12Huyện Lâm Hà

Lâm Đồng có bao nhiêu đơn vị cấp huyện?

  • Lâm Đồng có 2 thành phố thuộc tỉnh
  • Lâm Đồng có 10 huyện

Danh sách các đơn vị cấp huyện của Lâm Đồng mời các bạn xem lại phần trên!

Đơn vị cấp huyện trung tâm của Lâm Đồng là gì?

  • Trung tâm của Lâm Đồng là Thành phố Đà Lạt (tỉnh lỵ).
5/5 - (7 bình chọn)

Trả lời

Your email address will not be published.