[CPP] Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp ). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Ninh Thuận có 7 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 1 thành phố thuộc tỉnh 6 huyện.

Danh sách các huyện của Ninh Thuận

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Ninh Thuận được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.
STTDanh mục ĐVHC cấp Huyện tỉnh Ninh Thuận
1Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
2Huyện Bác Ái
3Huyện Ninh Hải
4Huyện Ninh Phước
5Huyện Ninh Sơn
6Huyện Thuận Bắc
7Huyện Thuận Nam

Ninh Thuận có bao nhiêu đơn vị cấp huyện?

  • Ninh Thuận có 1 thành phố thuộc tỉnh
  • Ninh Thuận có 6 huyện

Danh sách các đơn vị cấp huyện của Ninh Thuận mời các bạn xem lại phần trên!

Đơn vị cấp huyện trung tâm của Ninh Thuận là gì?

  • Trung tâm của Ninh Thuận là Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (tỉnh lỵ).
5/5 - (9 bình chọn)

Trả lời

Your email address will not be published.