[CPP] Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp ). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Phú Yên có 9 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 1 thành phố thuộc tỉnh, 2 thị xã 6 huyện.

Danh sách các huyện của Phú Yên

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Phú Yên được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.
STTDanh mục ĐVHC cấp Huyện tỉnh Phú Yên
1Thành phố Tuy Hòa
2Thị xã Đông Hòa
3Thị xã Sông Cầu
4Huyện Đồng Xuân
5Huyện Phú Hòa
6Huyện Sơn Hòa
7Huyện Sông Hinh
8Huyện Tây Hòa
9Huyện Tuy An

Phú Yên có bao nhiêu đơn vị cấp huyện?

  • Phú Yên có 1 thành phố thuộc tỉnh
  • Phú Yên có 2 thị xã
  • Phú Yên có 6 huyện

Danh sách các đơn vị cấp huyện của Phú Yên mời các bạn xem lại phần trên!

Đơn vị cấp huyện trung tâm của Phú Yên là gì?

  • Trung tâm của Phú Yên là Thành phố Tuy Hòa (tỉnh lỵ).
5/5 - (6 bình chọn)

Trả lời

Your email address will not be published.