[CPP] Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp ). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Quảng Nam có 18 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 2 thành phố thuộc tỉnh, 1 thị xã 15 huyện.

Danh sách các huyện của Quảng Nam

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Quảng Nam được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.
STTDanh mục ĐVHC cấp Huyện tỉnh Quảng Nam
1Thành phố Hội An
2Thành phố Tam Kỳ
3Thị xã Điện Bàn
4Huyện Bắc Trà My
5Huyện Đại Lộc
6Huyện Đông Giang
7Huyện Duy Xuyên
8Huyện Hiệp Đức
9Huyện Nam Giang
10Huyện Nam Trà My
11Huyện Nông Sơn
12Huyện Núi Thành
13Huyện Phú Ninh
14Huyện Phước Sơn
15Huyện Quế Sơn
16Huyện Tây Giang
17Huyện Thăng Bình
18Huyện Tiên Phước

Quảng Nam có bao nhiêu đơn vị cấp huyện?

  • Quảng Nam có 2 thành phố thuộc tỉnh
  • Quảng Nam có 1 thị xã
  • Quảng Nam có 15 huyện

Danh sách các đơn vị cấp huyện của Quảng Nam mời các bạn xem lại phần trên!

Đơn vị cấp huyện trung tâm của Quảng Nam là gì?

  • Trung tâm của Quảng Nam là Thành phố Tam Kỳ (tỉnh lỵ).
5/5 - (7 bình chọn)

Trả lời

Your email address will not be published.