[CPP] Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp ). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Quảng Ngãi có 13 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 1 thành phố thuộc tỉnh, 1 thị xã 11 huyện.

Danh sách các huyện của Quảng Ngãi

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Quảng Ngãi được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.
STTDanh mục ĐVHC cấp Huyện tỉnh Quảng Ngãi
1Thành phố Quảng Ngãi
2Thị xã Đức Phổ
3Huyện Ba Tơ
4Huyện Bình Sơn
5Huyện Lý Sơn
6Huyện Minh Long
7Huyện Mộ Đức
8Huyện Nghĩa Hành
9Huyện Sơn Hà
10Huyện Sơn Tây
11Huyện Sơn Tịnh
12Huyện Trà Bồng
13Huyện Tư Nghĩa

Quảng Ngãi có bao nhiêu đơn vị cấp huyện?

  • Quảng Ngãi có 1 thành phố thuộc tỉnh
  • Quảng Ngãi có 1 thị xã
  • Quảng Ngãi có 11 huyện

Danh sách các đơn vị cấp huyện của Quảng Ngãi mời các bạn xem lại phần trên!

Đơn vị cấp huyện trung tâm của Quảng Ngãi là gì?

  • Trung tâm của Quảng Ngãi là Thành phố Quảng Ngãi (tỉnh lỵ).
4.4/5 - (7 bình chọn)

Trả lời

Your email address will not be published.