[CPP] Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp ). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Quảng Trị có 10 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 1 thành phố thuộc tỉnh, 1 thị xã 8 huyện.

Danh sách các huyện của Quảng Trị

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Quảng Trị được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.
STTDanh mục ĐVHC cấp Huyện tỉnh Quảng Trị
1Thành phố Đông Hà
2Thị xã Quảng Trị
3Huyện Cam Lộ
4Huyện Cồn Cỏ
5Huyện Đa Krông
6Huyện Gio Linh
7Huyện Hải Lăng
8Huyện Hướng Hóa
9Huyện Triệu Phong
10Huyện Vĩnh Linh

Quảng Trị có bao nhiêu đơn vị cấp huyện?

  • Quảng Trị có 1 thành phố thuộc tỉnh
  • Quảng Trị có 1 thị xã
  • Quảng Trị có 8 huyện

Danh sách các đơn vị cấp huyện của Quảng Trị mời các bạn xem lại phần trên!

Đơn vị cấp huyện trung tâm của Quảng Trị là gì?

  • Trung tâm của Quảng Trị là Thành phố Đông Hà (tỉnh lỵ).
5/5 - (5 bình chọn)

Trả lời

Your email address will not be published.