[CPP] Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp ). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Tây Ninh có 9 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 1 thành phố thuộc tỉnh, 2 thị xã 6 huyện.

Danh sách các huyện của Tây Ninh

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Tây Ninh được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.
STTDanh mục ĐVHC cấp Huyện tỉnh Tây Ninh
1Thành phố Tây Ninh
2Thị xã Hòa Thành
3Thị xã Trảng Bàng
4Huyện Bến Cầu
5Huyện Châu Thành
6Huyện Dương Minh Châu
7Huyện Gò Dầu
8Huyện Tân Biên
9Huyện Tân Châu

Tây Ninh có bao nhiêu đơn vị cấp huyện?

  • Tây Ninh có 1 thành phố thuộc tỉnh
  • Tây Ninh có 2 thị xã
  • Tây Ninh có 6 huyện

Danh sách các đơn vị cấp huyện của Tây Ninh mời các bạn xem lại phần trên!

Đơn vị cấp huyện trung tâm của Tây Ninh là gì?

  • Trung tâm của Tây Ninh là Thành phố Tây Ninh (tỉnh lỵ).
4.5/5 - (8 bình chọn)

Trả lời

Your email address will not be published.