[CPP] Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp ). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Thái Nguyên có 9 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 2 thành phố thuộc tỉnh, 1 thị xã 6 huyện.

Danh sách các huyện của Thái Nguyên

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Thái Nguyên được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.
STTDanh mục ĐVHC cấp Huyện tỉnh Thái Nguyên
1Thành phố Sông Công
2Thành phố Thái Nguyên
3Thị xã Phổ Yên
4Huyện Đại Từ
5Huyện Định Hóa
6Huyện Đồng Hỷ
7Huyện Phú Bình
8Huyện Phú Lương
9Huyện Võ Nhai

Thái Nguyên có bao nhiêu đơn vị cấp huyện?

  • Thái Nguyên có 2 thành phố thuộc tỉnh
  • Thái Nguyên có 1 thị xã
  • Thái Nguyên có 6 huyện

Danh sách các đơn vị cấp huyện của Thái Nguyên mời các bạn xem lại phần trên!

Đơn vị cấp huyện trung tâm của Thái Nguyên là gì?

  • Trung tâm của Thái Nguyên là Thành phố Thái Nguyên (tỉnh lỵ).
5/5 - (7 bình chọn)

Trả lời

Your email address will not be published.