[CPP] Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp ). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Thanh Hóa có 27 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 2 thành phố thuộc tỉnh, 2 thị xã 23 huyện.

Danh sách các huyện của Thanh Hóa

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Thanh Hóa được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.
STTDanh mục ĐVHC cấp Huyện tỉnh Thanh Hóa
1Thành phố Sầm Sơn
2Thành phố Thanh Hóa
3Thị xã Bỉm Sơn
4Thị xã Nghi Sơn
5Huyện Bá Thước
6Huyện Cẩm Thủy
7Huyện Đông Sơn
8Huyện Hà Trung
9Huyện Hậu Lộc
10Huyện Hoằng Hóa
11Huyện Lang Chánh
12Huyện Mường Lát
13Huyện Nga Sơn
14Huyện Ngọc Lặc
15Huyện Như Thanh
16Huyện Như Xuân
17Huyện Nông Cống
18Huyện Quan Hóa
19Huyện Quan Sơn
20Huyện Quảng Xương
21Huyện Thạch Thành
22Huyện Thiệu Hóa
23Huyện Thọ Xuân
24Huyện Thường Xuân
25Huyện Triệu Sơn
26Huyện Vĩnh Lộc
27Huyện Yên Định

Thanh Hóa có bao nhiêu đơn vị cấp huyện?

  • Thanh Hóa có 2 thành phố thuộc tỉnh
  • Thanh Hóa có 2 thị xã
  • Thanh Hóa có 23 huyện

Danh sách các đơn vị cấp huyện của Thanh Hóa mời các bạn xem lại phần trên!

Đơn vị cấp huyện trung tâm của Thanh Hóa là gì?

  • Trung tâm của Thanh Hóa là Thành phố Thanh Hóa (tỉnh lỵ).
5/5 - (8 bình chọn)

Trả lời

Your email address will not be published.