[CPP] Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp ). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Thừa Thiên – Huế có 9 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 1 thành phố thuộc tỉnh, 2 thị xã 6 huyện.

Danh sách các huyện của Thừa Thiên - Huế

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Thừa Thiên - Huế được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.
STTDanh mục ĐVHC cấp Huyện tỉnh Thừa Thiên - Huế
1Thành phố Huế
2Thị xã Hương Thủy
3Thị xã Hương Trà
4Huyện A Lưới
5Huyện Nam Đông
6Huyện Phong Điền
7Huyện Phú Lộc
8Huyện Phú Vang
9Huyện Quảng Điền

Thừa Thiên – Huế có bao nhiêu đơn vị cấp huyện?

  • Thừa Thiên – Huế có 1 thành phố thuộc tỉnh
  • Thừa Thiên – Huế có 2 thị xã
  • Thừa Thiên – Huế có 6 huyện

Danh sách các đơn vị cấp huyện của Thừa Thiên – Huế mời các bạn xem lại phần trên!

Đơn vị cấp huyện trung tâm của Thừa Thiên – Huế là gì?

  • Trung tâm của Thừa Thiên – Huế là Thành phố Huế (tỉnh lỵ).
5/5 - (7 bình chọn)

Trả lời

Your email address will not be published.