[CPP] Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp ). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Trà Vinh có 9 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 1 thành phố thuộc tỉnh, 1 thị xã 7 huyện.

Danh sách các huyện của Trà Vinh

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Trà Vinh được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.
STTDanh mục ĐVHC cấp Huyện tỉnh Trà Vinh
1Thành phố Trà Vinh
2Thị xã Duyên Hải
3Huyện Càng Long
4Huyện Cầu Kè
5Huyện Cầu Ngang
6Huyện Châu Thành
7Huyện Duyên Hải
8Huyện Tiểu Cần
9Huyện Trà Cú

Trà Vinh có bao nhiêu đơn vị cấp huyện?

  • Trà Vinh có 1 thành phố thuộc tỉnh
  • Trà Vinh có 1 thị xã
  • Trà Vinh có 7 huyện

Danh sách các đơn vị cấp huyện của Trà Vinh mời các bạn xem lại phần trên!

Đơn vị cấp huyện trung tâm của Trà Vinh là gì?

  • Trung tâm của Trà Vinh là Thành phố Trà Vinh (tỉnh lỵ).
5/5 - (6 bình chọn)

Trả lời

Your email address will not be published.