[CPP] Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp ). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Tuyên Quang có 7 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 1 thành phố thuộc tỉnh 6 huyện.

Danh sách các huyện của Tuyên Quang

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Tuyên Quang được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.
STTDanh mục ĐVHC cấp Huyện tỉnh Tuyên Quang
1Thành phố Tuyên Quang
2Huyện Chiêm Hóa
3Huyện Hàm Yên
4Huyện Lâm Bình
5Huyện Na Hang
6Huyện Sơn Dương
7Huyện Yên Sơn

Tuyên Quang có bao nhiêu đơn vị cấp huyện?

  • Tuyên Quang có 1 thành phố thuộc tỉnh
  • Tuyên Quang có 6 huyện

Danh sách các đơn vị cấp huyện của Tuyên Quang mời các bạn xem lại phần trên!

Đơn vị cấp huyện trung tâm của Tuyên Quang là gì?

  • Trung tâm của Tuyên Quang là Thành phố Tuyên Quang (tỉnh lỵ).
5/5 - (8 bình chọn)

Trả lời

Your email address will not be published.