[CPP] Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp ). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Vĩnh Phúc có 9 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 2 thành phố thuộc tỉnh 7 huyện.

Danh sách các huyện của Vĩnh Phúc

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Vĩnh Phúc được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.
STTDanh mục ĐVHC cấp Huyện tỉnh Vĩnh Phúc
1Thành phố Phúc Yên
2Thành phố Vĩnh Yên
3Huyện Bình Xuyên
4Huyện Lập Thạch
5Huyện Sông Lô
6Huyện Tam Đảo
7Huyện Tam Dương
8Huyện Vĩnh Tường
9Huyện Yên Lạc

Vĩnh Phúc có bao nhiêu đơn vị cấp huyện?

  • Vĩnh Phúc có 2 thành phố thuộc tỉnh
  • Vĩnh Phúc có 7 huyện

Danh sách các đơn vị cấp huyện của Vĩnh Phúc mời các bạn xem lại phần trên!

Đơn vị cấp huyện trung tâm của Vĩnh Phúc là gì?

  • Trung tâm của Vĩnh Phúc là Thành phố Vĩnh Yên (tỉnh lỵ).
4.8/5 - (10 bình chọn)

1 Comment

Trả lời

Your email address will not be published.