[CPP] Tìm hiểu Phong tục Việt Nam: Đạo hiếu là gì?.”Phong” là nền nếp đã lan truyền rộng rãi, “Tục” là thói quen lâu đời. Nội dung phong tục bao hàm mọi mặt sinh hoạt xã hội…

Đạo hiếu là gì?
Hiếu theo quan niệm thời xưa khác thời nay như thế nào?

Các bạn biết chữ Hán thấy rõ: Chữ Hiếu” là chữ viết tắt của hai chữ “Lão” ở trên (lượt bớt phần dưới) và chữ “Tử” ở dưới. “Hiếu” tức là mối quan hệ cha trên, con dưới

Bên trên là bài viết Đạo hiếu là gì? thuộc chuyên mục về Đạo hiếu. Để biết thêm các Phong tục khác của Việt Nam bạn hãy xem thêm: Trăm điều nên biết về Phong tục Việt Nam.

Đánh giá!

Trả lời

Your email address will not be published.