Đầu cơ giá lên bằng quyền chọn mua

[CPP] ĐẦU CƠ GIÁ LÊN BẰNG QUYỀN CHỌN MUA là gì? Tên tiếng Anh của Đầu cơ giá lên bằng quyền chọn mua là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Đầu cơ giá lên bằng quyền chọn mua.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Đầu cơ giá lên bằng quyền chọn mua Bull Call Spread

Khái niệm Đầu cơ giá lên bằng quyền chọn mua

Đầu cơ giá lên bằng quyền chọn mua trong tiếng Anh là Bull Call Spread.

Đầu cơ giá lên bằng quyền chọn mua là việc mua quyền chọn mua với giá thực hiện thấp X1 và bán một quyền chọn mua với cùng số lượng nhưng có giá thực hiện X2 cao hơn X1 với cùng thời gian đáo hạn.

Vì phí của một quyền chọn mua luôn giảm khi giá thực hiện tăng nên phí của quyền chọn đã bán đi luôn nhỏ hơn phí của quyền chọn mua vào. Như vậy chiến lược này cần có sự đầu tư ban đầu.

Nội dung về chiến lược đầu cơ giá lên bằng quyền chọn mua

Ta có:

X1, X2: Lần lượt là giá thực hiện của các giao dịch mua quyền chọn mua và bán quyền chọn mua.

F1, F2: lần lượt là phí quyền chọn của các giao dịch mua quyền chọn mua và bán quyền chọn mua.

St: Tỉ giá thực hiện hợp đồng quyền chọn.

Bảng kết quả:

Tỉ giá St    
Thu hồi từ mua 
quyền chọn mua
Thu hồi từ bán 
quyền chọn mua
Tổng thu hồi Lợi nhuận
St >= X2 St – X1

X2 – St

X2 – X1 X2 – X1 – (F1 – F2)
X1 < St < X2 St – X1 0 St – X1 St – X1 – (F1 – F2)
St <= X1 0 0 0 – (F1 – F2)

Khi lợi nhuận bằng 0 ta có được phương trình tỉ giá hòa vốn:

St* – X1 – (F1 – F2) = 0 hay St* – X1 = F1 – F2

Ví dụ minh họa

Một nhà đầu A tư dự báo trong tương lai USD lên giá so với VND. Nên đã mua một hợp đồng quyền chọn mua trị giá 100 USD với tỉ giá thực hiện là 20.000 VND/USD, phí quyền chọn là 100 VND/USD và đồng thời bán một quyền chọn mua trị giá 100 USD cho B với giá thực hiện là 21.000 VND/USD, phí quyền chọn là 60 VND/USD. Đáo hạn sau 2 tháng.

=> Chi phí ban đầu đối với 1USD: 100 – 60 = 40 VND.

Tỉ giá St

Thu hồi từ mua quyền chọn mua

Thu hồi từ bán quyền chọn mua

Tổng thu hồi

Lợi nhuận/Lỗ 1 USD mang lại

Lợi nhuận/Lỗ 100 USD mang lại

22.000 22.000 – 20.000 – (22.000 – 21.000) 1.000 1.000 – 40 96.000
20.500 20.500 – 20.000 0 500 500 – 40 46.000
19.500 0 0 0 – 40 – 4.000

Các bước thiết lập chiến lược đầu cơ giá lên bằng quyền chọn mua


Đầu cơ giá lên bằng quyền chọn mua
làm giảm chi phí của quyền chọn mua, nhưng nó đi kèm với một sự đánh đổi. Lợi nhuận trong giá cổ phiếu cũng được giới hạn, tạo ra một phạm vi giới hạn mà nhà đầu tư có thể tìm kiếm lợi nhuận.

Các nhà giao dịch sẽ sử dụng chiến lược đầu cơ giá lên bằng quyền chọn mua nếu họ tin rằng một tài sản sẽ tăng giá trị một cách vừa phải. Thông thường, trong thời kì biến động lớn, họ sẽ sử dụng chiến lược này.

Chiến lược đầu cơ giá lên bằng quyền chọn mua bao gồm các bước liên quan đến hai quyền chọn mua.

1. Chọn tài sản mà bạn tin rằng sẽ đánh giá cao trong một khoảng thời gian tính theo ngày, tuần hoặc tháng.

2. Mua quyền chọn mua với giá thực hiện trên thị trường hiện tại với ngày đáo hạn cụ thể và trả phí quyền chọn.

3. Đồng thời, bán quyền chọn mua với giá thực hiện cao hơn có cùng ngày đáo hạn với quyền chọn mua đầu tiên.

Bằng cách bán quyền chọn mua, nhà đầu tư nhận được phí quyền chọn, bù đắp một phần giá mà họ đã trả cho quyền chọn mua đầu tiên. Trong thực tế, nợ của nhà đầu tư là chênh lệch ròng giữa hai quyền chọn mua, chính là chi phí của chiến lược.

(Tài liệu tham khảo: Tài liệu môn Thanh toán Quốc tế, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh; investopedia.com)

Định nghĩa tóm tắt:

Đầu cơ giá lên bằng quyền chọn mua có tên tiếng Anh là Bull Call Spread.

Đầu cơ giá lên bằng quyền chọn mua là việc mua quyền chọn mua với giá thực hiện thấp X1 và bán một quyền chọn mua với cùng số lượng nhưng có giá thực hiện X2 cao hơn X1 với cùng thời gian đáo hạn.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Đầu cơ giá lên bằng quyền chọn mua (Bull Call Spread) là gì? Nội dung liên quan. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Đầu cơ giá lên bằng quyền chọn mua (hay trong tiếng Anh là Bull Call Spread). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Đánh giá!

Trả lời

Your email address will not be published.