Đầu tư sản xuất sạch hơn

[CPP] ĐẦU TƯ SẢN XUẤT SẠCH HƠN là gì? Tên tiếng Anh của Đầu tư sản xuất sạch hơn là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Đầu tư sản xuất sạch hơn.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Đầu tư sản xuất sạch hơn Cleaner production investments

Khái niệm Đầu tư sản xuất sạch hơn

Đầu tư sản xuất sạch hơn trong tiếng Anh gọi là: Cleaner production investments.

Đầu tư sản xuất sạch hơn được hiểu là việc huy động một nguồn vốn nào đó tập trung cho một phương án có khả thi đối với một doanh nghiệp trên cơ sở qui trình công nghệ sản xuất đang vận hành nhằm đạt được mục tiêu ‘Sản xuất sạch hơn’. 

Thực hiện mục tiêu này không chỉ đạt hiệu quả môi trường mà quan trọng hợn doanh nghiệp đó còn được sinh lời từ nguồn vốn đầu tư, hay nói cách khác đó là hiệu quả Kinh tế.

Lợi ích Kinh tế của việc đầu tư sản xuất sạch hơn

Đầu tư cho sản xuất sạch hơn là một cách tiếp cận khác hẳn với cách tiếp cận ‘cuối đường ống’, đòi hỏi một quá trình cải tiến liên tục nhằm tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, lao động, quản lí và đương nhiên sẽ hạn chế chất thải ra môi trường.

Cách tiếp cận này có tính chất phòng ngừa là chính nhằm mục tiêu tăng hiệu quả tổng thể. 

Kết quả phân tích lí luận cũng như vận dụng trong thực tiễn cho các doanh nghiệp đã thực hiện dự án sản xuất sạch hơn đã chứng minh lợi ích kinh tế của loại dự án này, có thể tóm lược những lợi ích cơ bản như sau:

– Sản suất sạch hơn sẽ làm tăng hiệu quả của việc sử dụng nguyên liệu đầu vào, nguồn nước, nguồn nhiên liệu và năng lượng, cải thiện điều kiện làm việc và do đó sẽ tăng hiệu quả kinh tế so với khi chưa tiến hành dự án sản xuất sạch hơn thông qua tiết kiệm chi phí. 

– Dự án sản xuất sạch hơn sẽ làm giảm mức phát sinh chất thải, tiêu thụ nguyên vật liệu, năng lượng và nước do vậy sẽ giảm chi phí xử lí chất thải, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. 

– Đối với các dự án sản xuất sạch hơn sẽ làm tăng hiệu quả và năng suất hoạt động của các doanh nghiệp như kế hoạch thời gian, kế hoạch ngân sách, sử dụng hiệu quả nhân tài vật lực, cải thiện điều kiện làm việc, giảm bớt được các nghĩa vụ pháp lí.

– Áp dụng dự án sản xuất sạch hơn sẽ làm tăng lợi thế so sánh của các doanh nghiệp và công ty trên thị trường vì sản phẩm của họ đáp ứng tiêu chuẩn môi trường, người tiêu dùng ưa thích hơn và do vậy sản phẩm sẽ tiêu thụ được nhiều hơn, lợi nhuận tăng. Hình ảnh công ty sẽ ngày càng chiếm lĩnh trên thị trường. 

– Áp dụng sản xuất sạch hơn là lí do làm cho môi trường liên tục được cải thiện, các công ty sẽ hướng phát triển của mình vào mục tiêu phát triển bền vững, do vậy hoạt động của công ty sẽ tồn tại lâu dài, sản xuất kinh doanh ổn định. 

Xét trên tổng thể về kinh tế, áp dụng sản xuất sạch hơn không chỉ nhìn thấy những lợi ích kinh tế như đã phân tích ở trên mà còn chứa đựng nhiều lợi ích tiềm tàng khác mà bản thân người thực hiện nhiều khi cũng khó nhìn thấy và lượng hóa trước được.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình kinh tế và quản lí môi trường, Nguyễn Thế Chinh, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Định nghĩa tóm tắt:

Đầu tư sản xuất sạch hơn có tên tiếng Anh là Cleaner production investments.

Đầu tư sản xuất sạch hơn được hiểu là việc huy động một nguồn vốn nào đó tập trung cho một phương án có khả thi đối với một doanh nghiệp trên cơ sở qui trình công nghệ sản xuất đang vận hành nhằm đạt được mục tiêu “Sản xuất sạch hơn”.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Đầu tư sản xuất sạch hơn (Cleaner production investments) từ góc độ kinh tế là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Đầu tư sản xuất sạch hơn (hay trong tiếng Anh là Cleaner production investments). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.