Biển số xe

Biển kiểm soát xe cơ giới (hay còn gọi tắt là biển kiểm soát, biển số xe) là tấm biển gắn trên mỗi xe cơ giới, được cơ quan công an cấp (đối với xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp) khi mua xe mới hoặc chuyển nhượng xe. Biển số xe được làm bằng hợp kim nhôm sắt, có dạng hình chữ nhật hoặc hơi vuông, trên đó có in những con số và chữ (biển xe dân sự không dùng các chữ cái I, J, O, Q, W. Chữ R chỉ dùng cho xe rơ-moóc, sơ-mi rơ-moóc) cho biết: Vùng và địa phương quản lý, các con số cụ thể khi tra trên máy tính còn cho biết danh tính người chủ hay đơn vị đã mua nó, thời gian mua nó nhằm phục vụ cho công tác an ninh, đặc biệt trên đó còn có hình Quốc huy Việt Nam dập nổi.

>> Xem Danh sách Biển số xe của 63 tỉnh thành Việt Nam mới nhất

 

Biển số xe của các huyện Yên Bái

Biển số xe của các huyện ở Yên Bái

0
Bạn đang tìm hiểu biển số xe của các huyện Yên Bái? Chúng tôi chia sẻ cho bạn danh sách biển số xe...
Biển số xe của các huyện Vĩnh Phúc

Biển số xe của các huyện ở Vĩnh Phúc

0
Bạn đang tìm hiểu biển số xe của các huyện Vĩnh Phúc? Chúng tôi chia sẻ cho bạn danh sách biển số xe...
Biển số xe của các huyện Vĩnh Long

Biển số xe của các huyện ở Vĩnh Long

0
Bạn đang tìm hiểu biển số xe của các huyện Vĩnh Long? Chúng tôi chia sẻ cho bạn danh sách biển số xe...
Biển số xe của các huyện Tuyên Quang

Biển số xe của các huyện ở Tuyên Quang

0
Bạn đang tìm hiểu biển số xe của các huyện Tuyên Quang? Chúng tôi chia sẻ cho bạn danh sách biển số xe...
Biển số xe của các huyện Trà Vinh

Biển số xe của các huyện ở Trà Vinh

0
Bạn đang tìm hiểu biển số xe của các huyện Trà Vinh? Chúng tôi chia sẻ cho bạn danh sách biển số xe...
Biển số xe của các huyện Tiền Giang

Biển số xe của các huyện ở Tiền Giang

0
Bạn đang tìm hiểu biển số xe của các huyện Tiền Giang? Chúng tôi chia sẻ cho bạn danh sách biển số xe...
Biển số xe của các huyện Thừa Thiên - Huế

Biển số xe của các huyện ở Thừa Thiên – Huế

0
Bạn đang tìm hiểu biển số xe của các huyện Thừa Thiên - Huế? Chúng tôi chia sẻ cho bạn danh sách biển...
Biển số xe của các huyện Thanh Hóa

Biển số xe của các huyện ở Thanh Hóa

0
Bạn đang tìm hiểu biển số xe của các huyện Thanh Hóa? Chúng tôi chia sẻ cho bạn danh sách biển số xe...
Biển số xe của các huyện Thái Nguyên

Biển số xe của các huyện ở Thái Nguyên

0
Bạn đang tìm hiểu biển số xe của các huyện Thái Nguyên? Chúng tôi chia sẻ cho bạn danh sách biển số xe...
Biển số xe của các huyện Thái Bình

Biển số xe của các huyện ở Thái Bình

0
Bạn đang tìm hiểu biển số xe của các huyện Thái Bình? Chúng tôi chia sẻ cho bạn danh sách biển số xe...

Xem nhiều